Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy - 12.12.2012

Temat obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d. ( i nie tylko ) zdominował posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w dniu 10 grudnia br.

 10 grudnia br. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy poświęcone przede wszystkim sprawie realizacji programu promocji obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d. W posiedzeniu obok członków OZ PZD oraz przewodniczących okręgowych komisji statutowych uczestniczyła z ramienia Krajowej Rady PZD p. Zofia Rut – Skórzyńska.

Obradom przewodniczyła prezes OZ PZD Barbara Kokot, która po przyjęciu porządku obrad i powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym aktualną sytuację Związku. W obszernym wystąpieniu wymieniła powody dla których PZD wystąpił z inicjatywą przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d., powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej  Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, wymieniła sprawę incydentu związanego z przyjęciem przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o założeniu Komitetu oraz ostateczne ogłoszenie w dniu 8 listopada 2012r. rozpoczęcia akcji zbierania podpisów pod projektem. Na naradzie w KR PZD przyjęto zadania dla wszystkich struktur związku, a na szczeblach OZ przyjęto własne programy promocji projektu ustawy o r.o.d. Omówiła także podejmowane działania różnych ugrupowań politycznych wysuwających własne projekty ustawy, w tym projekt nowelizacji dotychczasowej ustawy (SLD), projekt autorstwa Solidarnej Polski oraz założenia do projektu Platformy Obywatelskiej. Mamy informacje na temat prowadzonych prac przez Platformę Obywatelską.

Prezes B. Kokot wyszczególniając poszczególne punkty programu przyjętego w OZ PZD w Bydgoszczy, na bieżąco omawiała przebieg ich realizacji. Bardzo ważnym elementem programu jest prowadzenie spotkań z parlamentarzystami i samorządowcami regionu. Podstawowym celem na dziś jest jednak prowadzenie zbiórki podpisów pod projektem obywatelskim. Pomimo podejmowanych przez OZ działań aktywizujących zarządy ogrodowe, działaczy ogrodowych wszystkich szczebli i samych działkowców, na tle innych rejonów kraju OZ PZD w Bydgoszczy nie może się pochwalić znaczącymi efektami w zbiórce na listach poparcia projektu obywatelskiego ustawy.

Przedstawiciel KR PZD na posiedzeniu p. Zofia Rut – Skórzyńska uzupełniła informację przedstawioną przez B. Kokot, kładąc nacisk na rozwiązania jakie niesie projekt obywatelski.. Przekazała, że naszym celem nie jest zebranie tylko 100 tysięcy podpisów. Musimy zgromadzić poparcie rzędu ponad miliona głosów, aby móc spowodować poważne potraktowanie woli działkowców w polskim parlamencie. Poinformowała, że po spotkaniach z posłami PO mamy różne odczucia. Obiecują nam wsparcie, lecz mamy już wiedzę o przygotowywanym przez to ugrupowanie własnym projekcie, który niestety nie potwierdza słów polityków PO deklarowanych podczas spotkań z działkowcami. Omówiła propozycje rozwiązań ustawowych zawartych we wstępnym projekcie PO, które świadczą o znacznym ograniczeniu praw działkowców oraz o niekorzystnych warunków funkcjonowania ogrodów. Projekt nie uwzględnia ponadto istnienia PZD. Zaapelowała ponadto do osób prowadzących zbiórkę podpisów na listach poparcia projektu obywatelskiego ustawy o r.o.d. o przystąpienie do Komitetu  Inicjatywy Ustawodawczej, co spotkało się z przystąpieniem do Komitetu kolejnych jego członków.

Członkowie OZ PZD w dalszej części posiedzenia przyjęli ponadto założenia do planu pracy Okręgowego Zarządu PZD na 2013 rok, podjęli 3 uchwały organizacyjne związane z funkcjonowaniem OZ i ROD okręgu bydgoskiego.

Na zakończenie posiedzenia jednomyślnie przyjęto Stanowisko w sprawie poparcia i propagowania obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Opr.  Zbigniew Kania

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio