Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowelizacja ustawy śmieciowej - Krajowa Rada PZD wystąpiła do Ministra Środowiska o interpretację przepisów - 04.12.2012

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowe zasady usuwania śmieci.

Czy obejmą one tereny rodzinnych ogrodów działkowych dowiemy się w konkretnych gminach, które obecnie ustalają szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzą kampanie informacyjne dla swoich mieszkańców.

 

Nie będzie już indywidualnych umów na wywóz śmieci. Wywóz odpadów będą organizowały gminy, które w imieniu właścicieli/ zarządców nieruchomości będą podpisywały umowy z firmami odbierającymi śmieci, wyłonionymi w drodze przetargu. Za wywóz odpadów będzie naliczany się tzw. podatek śmieciowy. Jego stawka będzie jednakowa dla wszystkich mieszkańców danej gminy, ale sposób naliczania będzie uzależniony m.in. od tego czy dana nieruchomość jest zamieszkana czy też nie.

 

Aby uniknąć dowolnej interpretacji przepisów prawnych przez gminy i udzielić zarządom ROD wiążącej odpowiedzi w tej sprawie, Krajowa Rada PZD w dniu 3.12.2012 r. wystąpiła do Ministra Środowiska - Pana Marcina Korolca o interpretację nowych przepisów i wskazanie, w jaki sposób powinien być naliczany podatek „śmieciowy” od terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Jednocześnie KR PZD zwróciła uwagę, że działki w rodzinnych ogrodach działkowych służą wyłącznie celom rekreacyjnym i uprawowym. Wynika to z art. 4 oraz art. 13 ust.4 ustawy o ROD. Obowiązuje na nich całkowity zakaz zamieszkiwania i zameldowania. Działkowcy korzystają z działek w okresie wegetacyjnym, od kwietnia do połowy listopada. Dlatego też zasadne jest potraktowanie terenów ROD jako miejsc niezamieszkanych, w których śmieci wytwarzane są sezonowo.

 

W przypadku, gdy Minister Środowiska przychyli się do interpretacji KR PZD i potwierdzi, że tereny ROD należy traktować jako tereny niezamieszkane to podatek „śmieciowy” tak jak dotychczas będzie naliczany od ilości wyprodukowanych śmieci. Tym samym nie będzie uzależniony, tak w przypadku terenów zamieszkanych od powierzchni nieruchomości; od zużycia wody dla nieruchomości; od liczby mieszkańców danej nieruchomości czy też od gospodarstwa domowego.

                                                                                                       MAP

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio