Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja ze spotkania prezesów ROD okręgu gorzowskiego - 04.12.2012

3 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, której głównym tematem było omówienie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.  W naradzie udział wzięli prezesi z 58 ROD oraz zaproszeni goście w osobach”

  • Tadeusz Jarzębak – wiceprezes KR PZD,
  • Józef Romanowski – wiceprezes OZ w Szczecinie,
  • Jerzy Teluk -  członek Krajowej Komisji Rozjemczej,
  • Jan Kaczanowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzów Wlkp.
  • Patryk Lewicki – przewodniczący Wojewódzkiej FMS

Naradę otworzył i prowadził Prezes OZ PZD Piotr Wilms.  Zgodnie z przyjętym programem narady Obywatelski Projekt Ustawy o ROD przedstawił mecenas Jerzy Teluk, a w szczególności:

  ü   zasadnicze cele projektu,

  ü   status stowarzyszenia ogrodowego,

  ü   status Związku Działkowego,

  ü   sytuację prawną PZD i jego struktur,

  ü   sytuację prawną działkowców,

  ü   podstawowe prawa działkowców,

  ü   forma użytkowania działki i przenoszenie prawa do działki,

  ü   zwolnienia podatkowe,

  ü   opłaty ogrodowe,

  ü   gwarancje w razie likwidacji ROD,

  ü   regulacje stanu prawnego gruntów ROD.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski zaapelował do prezesów o dalsze trwanie w jedności. Podkreślił, że tylko w ten sposób możliwa jest obrona ruchu działkowego oraz wszelkich praw nabytych. Zaznaczył, że wielu dziś partiom zależy na tym, aby skłócić, podzielić i zasiać ferment wśród działkowców.

W podobnym tonie wypowiedział się Patryk Lewicki – przewodniczący FMS. Poinformował zebranych, że będzie apelował w strukturach SLD o udzielenie poparcia pod projektem ustawy. Zadeklarował zbieranie podpisów we wszystkich powiatach okręgu gorzowskiego. Na najbliższym posiedzenie FMS za zostać podjęte stanowisko o poparciu w/w projektu.

Wiceprezes KR Tadeusz Jarzębak omówił sytuację Związku i przedstawił stanowisko Władz Związku dotyczące Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD, jak również zaprezentował powody uchylenia 24 artykułów ustawy o rod z 2005 r. Zaapelował do wszystkich obecnych i nieobecnych o jak największe zaangażowanie się w zbieranie podpisów popierających Obywatelski Projekt Ustawy o ROD

W dyskusji wzięło udział 5 osób. Pytania dotyczyły głównie zabezpieczenia majątku Związku i ogrodów, przyszłej składki członkowskiej w przypadku nieobowiązkowej przynależności do stowarzyszenia, podpisywania umów dzierżawy, prawa do gruntu – wieczyste użytkowanie PZD.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielali wiceprezes KR Tadeusz Jarzębak oraz Prezes OZ Piotr Wilms. Poinformowano zebranych, że zgodnie z uchwałą X Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD Krajowa Rada podejmie odpowiednie działania, aby obronić majątek działkowców, który ma dalej dobrze służyć ogrodom.

W przypadku zatwierdzenia Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD ewolucyjnie nastąpią zmiany i wszystkie ogrody będą nadal działać w podobny sposób, jak zastąpiła zmiana organizacyjna w 2005r., kiedy to pracownicze ogrody działkowe przekształciły się w rodzinne ogrody działkowe.

Zaapelowano do zarządów ROD o dalsze udzielanie poparcia pod projektem i o pisanie stanowisk przeciwnych projektowi złożonemu przez Solidarna Polskę.

Na zakończenie Prezes OZ PZD Piotr Wilms podziękował wszystkim za przybycie, za merytoryczną dyskusję, za dotychczasowe złożone podpisy z apelem o dalsze działanie, a  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzył wszystkim zdrowia, wszelkie pomyślności, a politykom mądrości przy podejmowaniu tak ważnych dla nas decyzji.

 

Protokółował:

Kazimierz Dudziński – sekretarz OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio