Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem - 26.11.2012

W  dniu  12  listopada  2012  roku  odbyło  się  spotkanie  działkowców  z  Prezydentem  Częstochowy  Krzysztofem  Matyjaszczykiem.  Działkowcom  przewodniczył  Prezes  OZ  Andrzej  Wosik,  który  przedstawił  założenia   obywatelskiego projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  skierowanego  do  Pani  Marszałek  Sejmu  Ewy  Kopacz  w  dniu  12  października  2012  roku. Prezes  Okręgowego  Zarządu  podkreślił,  że  główne  założenia nowego  projektu  ustawy, odnoszą  się  do  zabezpieczenia  korzystnych,  nie zakwestionowanych  przez  Trybunał  Konstytucyjny  zapisów  dotyczących  praw  działkowców  oraz  zmierzają  do  zagwarantowania ogrodom i PZD  wolności  zrzeszania  się.

Prezydent  Częstochowy,  Krzysztof  Matyjaszczyk,  w  swojej  wypowiedzi  zapewnił  działkowców  o  swoim  poparciu  dla  inicjatywy  ustawodawczej  dotyczącej  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  i  proponowanych  w  nim  rozwiązaniach.  Zdaniem  Pana  Prezydenta  przekazany  projekt  ustawy  zabezpiecza  nabyte  na  przestrzeni  ponad  100  lat  historii  i  tradycji  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  prawa  działkowców  oraz  może  służyć  współpracy  pomiędzy  samorządem a  związkiem działkowców.

Prezydent  Częstochowy  -  Krzysztof  Matyjaszczyk  -  podkreślił,  że  rodzinne  ogrody  działkowe  to  sposób  na  życie  dla wielu  mieszkańców  naszego  miasta,  co  powinno  spotkać  się  ze  wsparciem  elit  rządzących.   

Na  zakończenie  spotkania, Prezes  OZ PZD  Andrzej  Wosik  podziękował  Prezydentowi  Częstochowy  za  udzielone poparcie  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio