Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Mieczysławem Augustynem Senatorem RP okręgu pilskiego - 22.11.2012

W dniu 20 listopada 2012 r. pilski działkowcy spotkali się z Senatorem RP – Mieczysławem Augustynem. Spotkanie dotyczyło obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wysłuchania opinii senatora i stanowiska Klubu PO w sprawie tego projektu.

Ze strony Okręgowego Zarządu PZD uczestniczyli – Marian Praczyk Prezes OZ, który przedstawił nastroje panujące wśród działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz inicjatywie utworzenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, jego konsultacji i poparcia na Okręgowych Konferencjach Przedzjazdowych, przyjęcia na Nadzwyczajnym X Zjeździe Delegatów PZD aż do podpisania przez Marszałek Sejmu postanowienia o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Andrzej Kierzkowski – Sekretarz OZ przedstawił główne założenia projektu ustawy.

Senator Mieczysław Augustyn w swoim wystąpieniu powiedział, że popiera ogrodnictwo działkowe i jego stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Jednak sytuacja po wyroku TK zmieniła się i muszą zostać stworzone nowe uregulowania prawne. Platforma Obywatelska aktualnie nie pracuje nad nowym projektem ustawy o ogrodach działkowych i być może nie przedstawi w ogóle takiego projektu. Nie zapoznał się dotychczas z obywatelskim projektem ustawy o ROD, ale popiera ideę jego utworzenia. Z projektem ustawy zapozna się, a także przekaże go prawnikom Senatu celem zbadania zgodności jego zapisów z Konstytucją - o wynikach tych konsultacji poinformuje Prezesa OZ. Stwierdził, że Platforma Obywatelska nie będzie burzyć tego co służy idei ogrodnictwa działkowego i nie dopuści do sytuacji, by grunty na których usytuowane są ogrody zostały przejęte przez deweloperów. Poparcia dla naszego projektu powinniśmy także szukać wśród samorządów lokalnych, a ich stanowiska w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych kierowane do Rządu mogą mieć istotne znaczenie. Nie widzi możliwości utworzenia ponadpartyjnej koalicji dla utworzenia wspólnego projektu, bowiem kłóci się to z ideą parlamentaryzmu. Wszystkie projekty winny być procedowane, każdy powinien przedstawiać swoje racje. Nie złożył podpisu na liście poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Do projektu ustawy ustosunkuje się po analizie, a podpis złoży w przypadku gdy jego zapisy zgodne będą z Konstytucją.

W dalszej części spotkania działkowcy podjęli dyskusję  w toku której popierali przyjęte rozwiązania w obywatelskim projekcie ustawy o ROD, ich znaczenie dla działkowców i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego.

 

 

Andrzej Kierzkowski – Sekretarz OZ PZD w Pile.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio