Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jerzy Borowczak z PO: Chcemy, by gminy miały większą władzę nad ogrodami - 21.11.2012

W dniu 19 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku. W posiedzeniu udział wzięło 33 członków Okręgowego Zarządu PZD, Przewodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD.

Tematem posiedzenia Okręgowego Zarządu był obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz działania związane ze zbiórką podpisów pod projektem.

Wśród zaproszonych gości udział wzięłi także Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku Wiesław Boratyński, Poseł na Sejm RP Jerzy Borowczak, Wiceprzewodniczący OPZZ w Gdańsku Franciszek Potulski, Przedstawiciel struktur SLD w Starogardzie Gdańskim Wiesław Rutkowski oraz asystent społeczny Posła na Sejm Roberta Biedronia - Tomasz Richert.

Poseł Jerzy Borowczak poinformował zebranych, iż jest członkiem zespołu opracowującego poselski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym z Klubu Platformy Obywatelskiej. Wyraził swoje głębokie przekonanie, że jeżeli działkowcy złożą projekt obywatelski, to przejdzie on pierwsze czytania i trafi pod obrady właściwej Komisji Sejmowej. Poseł potwierdził także, iż w Sejmie na poważnie brane jest zobowiązanie Trybunału Konstytucyjnego do uchwalenia nowej ustawy regulującej kwestie ogrodnictwa działkowego. Uczestnicy spotkania usłyszeli również wiele słów i zapewnień o dobrej woli parlamentarzystów wobec zapewnienia przyszłosci ogrodom działkowym.

Poseł Borowczak wskazał, ze w nowej ustawie działkowej znajdą się przepisy zwiększające wpływ gmin i samorządów terytorialnych na ogrody działkowe. W jego opinii pewne szczegóły funkcjonowania ogrodów będą uzgodniane na poziomie lokalnym. Padło również zapewnienie, iż w pracach nad nową ustawą parlamentarzyści będą konsultować się ze środowiskiem działkowców. Przedstawiciele PZD mają być zapraszani do wyrażenia swojego stanowisko na temat proponowanych regulacji. Projekt poselski ma nie być „krzywdzący” dla działkowców.

Przedstawiciel SLD  Wiesław Rutkowski – poinformował o projekcie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zadeklarowane zostało poparcie Posłów SLD za projektem obywatelskim opracowanym przez PZD.

Tomasz Richert zapewnił o poparciu Ruchu Palikota dla działkowców, który bardzo docenia działalność działkowców w związku z inicjatywą obywatelską. Rucha Palikota pracuje również nad swoim projektem ustawy o ogrodnictwie działkowym.

Franciszek Potulski, Wiceprzewodniczący OPZZ w Gdańsku – zaznaczył, że konieczne jest wprowadzenie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisu o wymogu zabezpieczenia określonej ilości terenów zielonych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z których musi się znaleźć miejsce dla ogrodów działkowych. Pan Potulski zapewnił o wsparciu OPZZ oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu gdańskim w akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wiesław Boratyński, Prezes OZ PZD w Słupsku wyraził oczekiwanie, że wiedza i doświadczenie jakim dysponuje Polski Związek Działkowców nie zostanie zmarnowane.

List otwarty członków statutowych organów Okręgu Gdańskiego PZD do parlamentarzystów wybranych w województwie pomorskim

Sekretarz OZ PZD Gdańsk
Waldemar Lewandowski


Na zdj. Jerzy Borowczak - ze strony internetowej: www.jerzy-borowczak.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio