Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Przewodniczącą Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 21.11.2012

W dniu 20 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu z Panią Marią Tarka – Przewodniczącą PZERiI Oddział w Kielcach.

Pani Przewodnicząca została zapoznana z podstawowymi założeniami opracowanego Projektu Ustawy o ROD, ze szczególnym naciskiem na zapisy w zakresie zabezpieczenia tytułów prawnych do gruntów ROD oraz słusznie nabytych na przestrzeni lat praw działkowców i wypracowanego przez nich majątku.

Jak zostaliśmy zapewnieni ze strony Pani M. Tarka, Związek Emerytów poprze obywatelską inicjatywę ustawodawczą wśród swojego środowiska. Z uwagi na fakt, iż w gronie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów znajduję się także bardzo szeroka liczba działkowców, poparcie takowe – jest Jej zdaniem – naturalnym.

W związku z powyższym Przewodnicząca jak i struktury Związku włączą się w akcję zbierania podpisów wśród swoich struktur i członków jako koniecznego i widocznego znaku poparcia dla Projektu Ustawy o ROD i jej zapisów.

Regulacje opracowanego Projektu jak i sam fakt zbiórki podpisów poparcia zostaną przez Panią Przewodniczącą przybliżone i omówione na najbliższym posiedzeniu prezydium ZERiI a poprzedzi je dokładna lektura i analiza przekazanych przez PZD materiałów promocyjno – informacyjnych w odniesieniu do proponowanych, nowych regulacji prawnych dla Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

 

 Jan Stańczyk - Kierownik Biura OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio