Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD spotykają się z samorządowcami - 09.11.2012

Polski Związek Działkowców szuka poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wśród różnych środowisk, którym bliskie są sprawy zwykłych ludzi,a nie tylko świata biznesu i wielkiego pieniądza. W sposób naturalny na pierwszy plan wysuwa się w tej kwestii współpraca Polskiego Związku Działkowców z władzami samorządowymi. To właśnie samorządowcy są tymi, którzy najlepiej znają i rozumieją potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska. Z wielką satysfakcją należy odnotować fakt, że samorządowcy z terenu powiatu pajęczańskiego, niezależnie od uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu, którym zarządzają, a także swoich przekonań politycznych lub przynależności partyjnej do tematu współpracy ze Związkiem oraz oczekiwań działkowców podchodzą w sposób otwarty i niezwykle przyjazny.

W dniu 7 listopada br. przedstawiciel Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD Pan Piotr Walusiak, wspierany przez prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BOROWIK” w Działoszynie Edwarda Sucheckiego, spotkał się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Działoszynie Panem Stanisławem Ranoszkiem oraz Wiceburmistrzem Miasta i Gminny Działoszyn Panem Bogdanem Góreckim. Rozmowa odbyła się w przyjaznej atmosferze. Obaj Panowie zapewnili wsparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Aby ogrody działkowe mogły dobrze funkcjonować, muszą mieć zapewnioną stabilizację prawną. Pan Burmistrz podkreślił również, że ogrody działkowe w Działoszynie dobrze wpisują się w środowisko Miasta i Gminy Działoszyn. Wzbogacają środowisko naturalne, są miejscem wypoczynku dla ludzi materialnie niezbyt zasobnych, którzy nie mogą sobie pozwolić na inną formę wypoczynku. Pan Przewodniczący podzielił wypowiedź Pana Burmistrza. W miesiącu listopadzie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, która zajmie stanowisko. Mam nadzieję że przy wsparciu Pana Burmistrza zajęte stanowisko usatysfakcjonuje działkowców.

Również odbyło się spotkanie z Przewodniczącą Klubu Radnych PiS Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego Panią Iwoną Koperską. Pani Radna w ciepłych słowach powiedziała, że przedstawi na swojej komisji obywatelski projekt ustawy. Jej zdaniem komisja powinna pozytywnie ustosunkować się do niego i przedstawić pod obrady Sejmiku Wojewódzkiego. Oświadczyła, że jej zdaniem powinien uzyskać pozytywną opinię, która będzie stanowić podwalinę pod  Uchwałę Sejmiku Wojewódzkiego.                                                                                

Pan Piotr Walusiak odbył również spotkanie w dniu dzisiejszym z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pajęcznie Panem Wojciechem Marchewką. Pan Przewodniczący docenia pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego. Zrobi wszystko aby zajęte stanowisko satysfakcjonowało działkowców.

Reasumując należy stwierdzić, że wizyty są bardzo wskazane, prowadzą do jednego, jakże pozytywnego, optymistycznego wniosku – samorządowcy widzą w ogrodach nie przeszkody, jak to próbują udowodnić przeciwnicy Związku, lecz ważne z punktu widzenia ekologii tereny zielone, a w działkowcach i zarządach ogrodów partnerów do rozmów i współpracy na rzecz lepszych i bardziej przyjaznych warunków życia lokalnych społeczności.

Informację opracował: Piotr Walusiak – Członek OZŁ w Łodzi   

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio