Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

A P E L do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa. Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe - 08.11.2012

P o l s k i   Z w i ą z e k   D z i a ł k o w c ó w

Prezydium Krajowej Rady

 

A P E L

Do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa

Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

 

W związku z zarejestrowaniem przez Marszałek Sejmu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który w dniu dzisiejszym rozpoczyna swą działalność, Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Projekt ten odpowiada interesom działkowców i ogrodów działkowych. Jest jedyną alternatywą dla sytuacji prawnej wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w której obecnie znaleźli się działkowcy, ogrody i Związek.

Uchwalenie przez Sejm tego projektu daje możliwość istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych w Polsce, zachowania zdecydowanej większości istniejących ogrodów działkowych, a przede wszystkim zachowania przez działkowców wszystkich praw nabytych.

W głównej mierze od nas zależy, czy ten projekt stanie się prawem.

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich działkowych rodzin, czteromilionowej wielkiej działkowej rodziny, o złożenie podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza struktur ogrodowych – zarządów ROD, komisji rewizyjnych i rozjemczych ROD o popularyzację obywatelskiego projektu ustawy i zbieranie podpisów pod tym projektem.

Prosimy zwłaszcza zarządy ROD o nawiązanie współpracy ze wszystkimi instytucjami zawodowymi i społecznymi, partiami politycznymi i związkami zawodowymi, które cenią znaczenie ogrodów działkowych w miastach i zwrócenie się do nich o pomoc w zbieraniu podpisów poparcia obywatelskiego projektu ustawy.

Zwracamy się do działkowców o zbieranie podpisów w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych i towarzyskich.

Poparcie dla obywatelskiego projektu jest niezbędne, jeżeli chcemy żeby był przedmiotem obrad Sejmu, ale również aby był traktowany z należytą powagą, jako projekt realizujący oczekiwania wielkiej rodziny działkowej i społeczeństwa.

Podpisy poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mogą składać wszyscy dorośli obywatele Rzeczypospolitej.

 

Wykorzystajmy tę szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu !

 

       Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2012 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio