Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 06.10.2012

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął przygotowany i przedstawiony podczas Zjazdu projekt nowej ustawy o rod.

W opinii delegatów przedstawiony projekt zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw i uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.

 Delegaci zebrani na Zjeździe potwierdzili, że przygotowany projekt jest zgodny z postulatami i oczekiwaniami działkowców wyrażanymi podczas narad oraz kierowanymi na piśmie do Krajowej Rady PZD.

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio