Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 18.09.2012

W dniu 18 września br. w Warszawie odbyło się VI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Jeden z najważniejszych punktów programu dotyczył projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który jest na ostatnim etapie powstawania i jest obecnie szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców.

 „Droga do opracowania tego aktu prawnego była długa i trudna – mówił Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Przy jego tworzeniu scierały się bowiem dwie wizje. Pierwsza należy do działkowców i jest ukształtowana przez 120-letnią tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce. Druga  należy do Trybunału Konstytucyjnego, który swoim wyrokiem odebrał działkowcom szereg praw. Projekt obywatelski musiał uwględnić te  dwa,  bardzo skrajne wyobrażenia na temat ogrodnictwa działkowego”  – mówił Prezes KR PZD.

Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślał równocześnie, że ostatecznie udało stworzyć się akt prawny, który w pełni chroni prawa działkowców. „Jeśli Sejm przyjmie nasz projekt, to działkowcy nie będą musieli się niczego obawiać. Ich interesy oraz przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych zostaną odpowiednio zabezpieczone” –zaznaczył.

W dalszej części odbyła się dyskusja, podczas której projekt został poddany ocenie uczestników VI Posiedzenia KR PZD.

 Prezes OZ Częstochowa Andrzej Wosikzapowiedział, że działkowcy w jego okręgu są już gotowi do składania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych. Wyrażają oni swoje pełne poparcie dla rozwiązań w nim zawartych oraz gotowość do działania.

O tym, że projekt obywatelski jest dobry mówił także w swoim wystąpieniu Marian Pasiński z OZ Zielona Góra. „Uważam, że daje on odpowiedź na wszystkie pytania, jakie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zadawali działkowcy. Nie mam wątpliwości jak wiele wysiłku trzeba było włożyć, by prawa działkowców zostały tak dobrze zabezpieczone – mówił.

Prezes OZ Wrocław Janusza Moszkowski zaznaczył, że działkowcy już niebawem będą musieli przestawić się na nowy sposób myślenia i działania. „Nowe regulacje prawne zostały opracowane jednak w taki sposób, by mogły płynnie zostać wcielone w życie. Pozwoli to uniknąć chaosu w ogrodach – zaznaczył. Podkreślił, że w projekcie obywatelskim to działkowiec i jego prawa są najważniejszymi podmiotami.

 O swoim poparciu dla rozwiązań prawnych zawartych w projekcie obywatelskim zapewniał także Grzegorz Oracz z ROD Czeczotka w Ostrołęce. Jego zdaniem projekt obywatelski kwalifikuje się, by być najważniejszym przedmiotem dyskusji  X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

W podobnym tonie wypowiedział się Prezes OZ Szczecin Tadeusz Jarzębak. Jego zdaniem  w porównaniu do np. Solidarnej Polski, która już złożyła projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych w Sejmie,  PZD ma konkretną propozycję dla działkowców i może odważnie wychodzić z nią do całego środowiska. Prezes zaznaczył także, że w tym trudnym czasie niezwykle cenna jest wola działkowców, by Związek i ogrody zostały zachowane.

 W ostatniej części omówione zostały przygotowania do Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdy Delegatów PZD, który odbędzie się 6 października br.  Krajowa Rada PZD przyjęła stosowne stanowiska i dokumenty w tej sprawie. Omówiono i przedstawiono kierunki działań, które powinny podjąć OZ w celu obrony ogrodów działkowych.

(mz)

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio