Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowało Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Działkowców - 05.09.2012

W dniu 23 sierpnia w Zurychu obradowało zgromadzenie Ogólne Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych  z siedzibą w Luksemburgu. Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania Narodowych Związków z ich działalności, omówiono problemy z jakimi się zmagają oraz ustalono kierunki działań, jakie warto podjąć w celu obrony ogrodów. Szczególne zainteresowanie wzbudziła aktualna sytuacja polskich ogrodów. Uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zaskoczenie wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego i skutków jakie niesie on dla działkowców. Sytuacja ogrodnictwa działkowego w Polsce jest doskonale znana prezydentom Narodowych Związków, gdyż brali oni udział w II Kongresie PZD, który odbył się we wrześniu 2011 r.

W trakcie dyskusji Prezydenci sytuację w polskich ogrodach przeciwstawili  sytuacji ogrodów w swoich krajach, gdzie mogą liczyć na wsparcie samorządów i państwa. Jako przykład podane zostały ogrody w  Niemczech, gdzie Związek Działkowców liczy milion sto tysięcy członków i dla nikogo nie stanowi to problemu.

Na zakończenie zgromadzenie przyjęło List otwarty, który skierowało do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. List podpisało kierownictwo Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych oraz Prezydenci z Europy. Treść listu publikujemy poniżej.

 List Otwarty do władz Rzeczpospolitej Polskiej.

Tłumaczenia listu: Biuro KR PZD

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio