Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Lubuskie SLD w obronie działkowców - 29.08.2012

Sojusz Lewicy Demokratycznej po zakwestionowaniu zgodności ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, postanowił stanąć w obronie działkowców. 14 lipca ruszyła ogólnopolska akcja informacyjno-ankietowa przeprowadzana na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. SLD w obywatelskim projekcie ustawy chce zagwarantować każdemu działkowcowi:

- OCHRONĘ posiadanego obecnie prawa użytkowania działki,
- OCHRONĘ zwolnień z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy,
- OCHRONĘ prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,
- OCHRONĘ prawa do odszkodowania za majątek na działce,
- OCHRONĘ prawa do działki zamiennej jeśli dojdzie do likwidacji ogrodu,
- OCHRONĘ prawa własności do naniesień i nasadzeń na działce.

Przedstawiciele lubuskich struktur SLD spotkali się w ostatni weekend sierpnia z tysiącami działkowców na terenie całego województwa lubuskiego informując użytkowników działek o problemach związanych z ustawą o rod. Działacze zebrali kilka tysięcy podpisów pod ankietą w, której działkowcy wyrazili chęć , by SLD wsparło działkowców w walce o prawa do istanienia ogrodów działkowych. Akcja działaczy Lewicy spotkała się z bardzo dobrym odbiorem społecznym. Działkowcy nie moga bowiem pogodzić się z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, która odebrała im liczne prawa i gwarancje dalszego istnienia. Działkowcy obawiają się, że w Sejmie pojawi się kilka projektów nowej ustawy, ale żaden z nich nie zostanie uchwalony.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio