Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IV Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 10.08.2012

W czwartek 9.08.2012r. w Katowicach  odbyło się IV Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu J. Leśniak. Krajową Radę PZD reprezentowała przedstawicielka Wydziału Prezydialnego p. Anna Kubuj. Po wprowadzeniu dokonanym  przez Prezesa Okręgu J. Leśniaka, wiceprezesi J. Noski i M. Krawczyk omówili odpowiednio – stan przygotowań do Konferencji Przedzjazdowej, która odbędzie się 23 – sierpnia w Zabrzu, oraz konieczność zachowania jedności w ruchu związkowym po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o ROD.

Wywiązała się ożywiona dyskusja, której uczestnicy jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem jedności w ramach struktur naszego Związku. Do wypowiedzi dyskutantów nawiązała w podsumowaniu przedstawicielka Krajowej Rady PZD Anna Kubuj, która przedstawiła zebranym informację o działaniach podejmowanych przez władze Związku w kierunku stworzenia obywatelskiego projektu ustawy, która winna zastąpić dotychczasową. Omówiła również inne działania podejmowane w obronie działkowców i Związku. Na zakończenie obrad odczytano i jednogłośnie przyjęto Stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (czytaj więcej). 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio