Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowało Prezydium Krajowej Rady PZD - 10.07.2012

Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. zapoznało się z przygotowaniami do udziału działkowców w ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca br. wyroku w sprawie zaskarżenia ustawy o ROD oraz zapowiadanej konferencji prasowej Związku po ogłoszeniu wyroku.  

Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym PZD za 2012 r. i pozytywną opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej, postanowiło przedstawić sprawozdanie finansowe na posiedzeniu KR PZD w dniu 18 lipca 2012 r.

Prezydium KR wniosło uwagi do projektu uchwały w sprawie powołania w PZD służby kontrolno-instruktażowej i postanowiło, że po nadesłaniu uwag przez okręgowe zarządy PZD, zostanie ona przedstawiona na następnym posiedzeniu Prezydium KR PZD.

Prezydium KR PZD podjęło decyzję o likwidacji części ROD zlokalizowanych w Radomiu. Likwidacjami objęte są następujące ROD:

  • „Relaks” o powierzchni 5,46 21 h w Związku z realizacją celu publicznego polegającego na założeniu lotniska cywilnego Radomiu
  • „Walter” o powierzchni 0, 46 76 h w Związku z realizacją celu publicznego polegającego na budowie obwodnicy południowej Radomia
  • „Łączniki” i „Pod Skarpą” o powierzchni 0,2422 h.

Prezydium KR zatwierdziło zmiany wprowadzone do warunków likwidacji ROD „Storczyk” w Radomiu, co do którego Prezydium KR PZD podjęło już uchwałę w 2007 r.

We wszystkich powyższych sprawach Związek zapewnił realizację warunków likwidacji wynikających z ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. Działkowcy otrzymają odszkodowanie za mienie stanowiące ich własność. Związek wyegzekwował również warunki w zakresie terenu zamiennego i odszkodowania za infrastrukturę ogólnego użytku.

Prezydium KR udzieliło dla ROD „Słoneczko” w Sokołowie Podlaskim (Okręg Mazowiecki) pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD na kontynuację budowy domu działkowca na terenie ogrodu.

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio