Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Siedem lat ustawy o ROD - 10.07.2012

W dniu 8 lipca 2012 r. minęło 7 lat od uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rocznica ta przypadła akurat pomiędzy rozprawą, a ogłoszeniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, do którego I Prezes Sądu Najwyższego zaskarżył całą ustawę. Dlatego warto przypomnieć, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych od początku cieszyła się pełnym poparciem działkowców, o czym niech świadczy 235 tysięcy popisów pod jej projektem, 620 tysięcy podpisów w obronie ustawy, a wreszcie w ostatnim czasie tysiące stanowisk i listów zbiorowych i indywidualnych w obronie ustawy. Działkowcy zdają sobie sprawę z tego, że tylko ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantuje ich prawa do działki, własności tego co mają na działce, ale też jest gwarantem istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Ustawa od chwili jej wejścia w życie była i jest atakowana przez tych, dla których stanowi przeszkodę w pozyskiwaniu terenów zajmowanych przez ROD bez żadnych warunków i kosztów.

Przez te siedem lat działkowcy nieustannie walczą z projektami m. in. o ich „pseudo uwłaszczeniu”, które w efekcie skończyłoby sie zagładą ogrodów, ale też z różnymi atakami na ogrody i Związek. W obronie ustawy odbyły się dwa Kongresy, ale też trzeba było ogromnej determinacji, aby przeciwdziałać ukrytym próbom ograniczenia praw działkowców. Taką batalię Związek stoczył z zapisami specustawy drogowej, która całkowicie wyłączała przepisy ustawy o ROD przy likwidacji ogrodu na inwestycje drogowe. Dopiero nowelizacja tej ustawy z inicjatywy Związku przywróciła prawa działkowców do odszkodowania i ogrodu zastępczego. Zapisane w ustawie o ROD prawa działkowców nie wymyślono w 2005 r. To są prawa, które przysługują działkowcom od ponad 60 lat, a niektóre od czasów przedwojennych. Trudno pogodzić się z tym, że niektórym „elitom” przeszkadza, gdy niezamożne rodziny mogą sobie samemu pomagać, ale chyba najbardziej przeszkadza to, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie pozwala na robienie zyskownych interesów kosztem niezamożnych działkowych rodzin.

MP

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio