Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

10 lipca posiedzenie Prezydium KR PZD - 09.07.2012

W dniu 10 lipca br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD. Prezydium  będzie rozpatrywać bieżącą sytuację i atmosferę, jaka panuje w rodzinnych ogrodach działkowych w przeddzień wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgodności ustawy o ROD  z 2005 roku z Konstytucją.

W dalszej części Prezydium KR PZD zapozna się z zbiorczym sprawozdaniem finansowym z ROD za 2011rok oraz zbiorczym preliminarzem finansowym ROD na 2012 rok.

Kolejny punkt narady Prezydium KR PZD będzie dotyczył sprawozdania finansowego PZD za 2012 rok. Przedstawione będzie sprawozdanie wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej. Następnie Prezydium podejmie decyzję o przedłożeniu go do zatwierdzenia przez Krajową Radę PZD.

Prezydium KR PZD zajmie się także projektem uchwały w sprawie utworzenia w PZD służby kontrolno-instruktażowej. Oceni również Krajową Komisję Rewizyjną uwzględniając wszelkie uwagi i wnioski.

Jednym z tematów podejmowanych na naradzie Prezydium KR PZD będzie likwidacja ROD oraz pożyczki z Funduszu Samopomocowego.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio