Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowe wydanie „Prawa w PZD” - 09.07.2012

Informujemy, że Krajowa Rada PZD wydała znowelizowany zbiór przepisów prawnych „Prawo w PZD. Wydawnictwo to jest swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z ogrodnictwem działkowym  w Polsce. Minęło pięć lat od pierwszego wydania i w tym czasie w dość znacznym stopniu zmieniły się prawie wszystkie akty prawne w nim zamieszczone, a ponadto uchwalone zostały przez Sejm nowe regulacje prawne, które bezpośrednio dotyczą działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

Wszystkie zmiany dokonane w Statucie PZD zostały zarejestrowane przez sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza, że są w pełni zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Zmiany w Statucie pociągnęły za sobą konieczność aktualizacji niektórych punktów regulaminu. Nowelizacją objęto wiele zagadnień, które wymagały doprecyzowania i które są istotne dla działania rodzinnych ogrodów działkowych. Wprowadzono tam wiele nowych rozwiązań, które mają pomóc usprawniać funkcjonowanie ogrodów.

II wydanie „Prawo w PZD” zawiera m.in. regulamin PZD wraz ze zmianami wprowadzonymi na przestrzeni ostatnich 4 lat, a tym ostatnią nowelizację z 24 lutego 2012 r., jednolity tekst statutu PZD wraz ze zmianami uchwalonymi podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 17 grudnia 2011r., ustawę  o rodzinnych ogrodach działkowych wraz ze zmianami od czasu jej uchwalenia w 2005 r., a także wyciągi z ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym; prawo budowlane; o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; o ochronie przyrody i prawo lotnicze. Ponadto znajdziemy tam wyciągi z trzech spec ustaw: drogowej, atomowej i przeciwpowodziowej.

Nowe wydanie „Prawo w PZD” zostało wysłane do wszystkich okręgowych zarządów PZD. Zbiór przepisów związkowych będzie bardzo pomocny w codziennej pracy struktur ogrodowych, a także w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej praw działkowców, funkcjonowania ogrodów i Związku oraz prawa powszechnie obowiązującego, które ma zastosowanie w ogrodach.  Będą mogli z tego skorzystać wszyscy zainteresowani działkowcy i członkowie struktur związkowych.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio