Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rodzinne ogrody działkowe gotowe do tygodnia protestu - 20.06.2012

                                                                                              
Tydzień przed rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym prezesi Okręgowych Zarządów spotkali się w Warszawie (19.06 br.), by ocenić działania, które podjęte zostały w obronie ustawy o ROD oraz ustalić dalsze kierunki działań.
Odnosząc się do aktualnej sytuacji ogrodów i Związku Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wskazał na pozytywne działania, które podejmowane są w obronie ustawy o ROD. Za jedno z nich uznał Tydzień Protestu Polskich Działkowców, który odbędzie się w dniach 23-29 czerwca.

„Wywołuje on coraz większe zainteresowanie naszą sprawą,  zarówno ze strony mediów, polityków jak i społeczeństwa” – podkreślił prezes PZD Eugeniusz    Kondracki.                                                                                                        Prezes PZD odniósł się także do debaty „Czy działkowcy obronią swoje prawa?”, która odbyła się z inicjatywy „Dziennika Gazety Prawnej”. Krytycznie ocenił zachowanie dwójki dziennikarzy, którzy uczestniczyli w ostatnich minutach spotkania i w oparciu o zdawkowe informacje napisali bardzo nierzetelne teksty na temat PZD. Prezes pozytywnie ocenił reakcję OZ, które  bardzo szybko zareagowały i wysłały już teksty poleminczne do redakcji „DGP” (teksty publikujemy na naszej stronie -link).

Następnie głos zabrali prezesi OZ, którzy przekazali informację na temat działań podjętych w obronie ustawy o ROD.

Marian Pasiński  (OZ Zielona Góra): „Z mojego Okręgu wysłanych zostało 300 stanowisk w obronie ustawy o ROD, 263 listy wysłaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Cieszy nas, że niemal wszyscy samorządowy z naszego okręgu zapewnili nas o swoim poparciu. Mimo tego, że „Tydzień Protestu Polskich Działkowców” rozpoczyna się za kilka dni, w niektórych ogrodach już pojawiły się flagi i banery”.

Izabela Ożegalska (OZ Łódź): Działkowcy z mojego okręgu wysłali około 350 listów w obronie ustawy o ROD, wszystkie zostaną wysłane do Trybunału Konstytucyjnego. W dalszym ciągu napływają do nas stanowiska od samorządowców i jest to najlepszym potwierdzeniem tego, że  nasze działania przynoszą efekt.  Chcę także odwołać się do audycji, która niedawno odbyła się w Radiu Łódź. Brali w niej udział także słuchacze. Mimo tego, że nie wszyscy byli działkowcami,  zgodnie wyrażali swoje poparcie dla działkowców i naszych działań.

Adam Więcławik (OZ Częstochowa): „W naszym okręgu wszystkie ogrody zostaną oflagowane, w  centrum miasta pojawią się banery. Chcemy, żeby o naszym proteście dowiedziało się jak najwięcej osób, dlatego nasz apel i ulotka pojawią się w komunikacji miejskiej”.

Czesław Smoczyński (OZ Gdańsk): „W moim okręgu będzie protestować aż dwieście ogrodów. Oflagowane zostaną rod przy najbardziej ruchliwych drogach w mieście”.

 Zdzisław Śliwa (OZ Poznań): „Zamówiliśmy 150 banerów, które zawiesimy w najbardziej widocznych miejscach w  mieście. Ponieważ media zaczynają coraz bardziej interesować się naszą aktualną sytuacją, na najbliższą  środę zaplanowaliśmy konferencję prasową”.

 Piotr Willms (Gorzów Wielkopolski): „Nasze ogrody są bardzo dobrze przygotowane do obrony. Hasła protestacyjne pojawią się nie tylko w ogrodach, ale będą widoczne także  w centrum miasta”.

 Maria Fojt (OZ Piła): „Nasze ogrody przygotowane są bardzo dobrze e do protestu. W 46 ogrodach, położonych przy głównych trasach, pojawią się banery i flagi. Pierwsze artykuły na temat naszych działań pojawiły się także w prasie. Nasza reprezentacja wybiera się na rozprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją obecność potwierdził także poseł Stanisław Kalemba (PSL), zaproszony został także Romuald Ajchler(SLD)”.

 

Podczas dyskusji głos zabrali jeszcze: Janusz Moszkowski (OZ Wrocław), Józef Noski (OZ Śląsk), Józef Jankowski (OZ Legnica), Tadeusz Jarzębak (OZ Szczecin), Zbigniew Kołodziejczak (OZ Warmińsko-Mazurski), Andrzej Bojko (OZ Podlaski), Ryszard Chdynicki (Toruńsko-Wlocławski), Halina Kmiecik (OZ Małopolski), Antonina Boroń (OZ Opole), Wincenty Kulik (OZ Sudecki), Stanisław Zawadka (OZ Mazowiecki).

 

Wszyscy prezes OZ potwierdzili, że działkowcy będą bronić ustawy i gotowi są do tygodnia protestu.

 

 

(mz)

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio