Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Instruktorzy SSI bronią Ustawy o ROD - 24.05.2012

Stanowisko Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z okręgów:
śląskiego, małopolskiego, częstochowskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
zebranych podczas narady szkoleniowej w dn. 16-18.05.2012 r.
skierowane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 08.07.2005 r.

 

My, Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej, tak samo jak wszyscy działkowcy w naszym kraju, żywo interesujemy się losami Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która jest gwarantem poszanowania naszych praw. I tak jak setki tysięcy innych działkowców, tak i my czujemy się w obowiązku wyrazić ogromną troskę i niepokój  o Ogrody, które niejednokrotnie są dla nas całym życiem.

Już niebawem, 28 czerwca bieżącego roku, przed Trybunałem Konstytucyjnym będą się ważyć losy Ustawy, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i pozwala w spokoju użytkować działki. Pozwala pielęgnować i krzewić w młodych pokoleniach istniejącą już ponad 110 lat ideę ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dla ponad miliona działkowych rodzin jest gwarancją, że wysiłek i ciężka praca wkładane w utrzymanie działek nie zostaną zaprzepaszczone, a ich majątek i dorobek nie przepadnie i nadal będzie chroniony prawem.

Rodzinne Ogrody Działkowe przynoszą wiele pożytku nie tylko ich użytkownikom, ale także całym lokalnym społecznościom. Dają chwilę wytchnienia dla zabieganych ludzi podczas spacerów, są miejscem zabaw i wycieczek edukacyjnych dla najmłodszych, stanowią zielone, kwieciste enklawy w betonowych miastach. Dla starszych użytkowników działek są zaś motorem do życia i jedynym sposobem na aktywny wypoczynek po dziesiątkach lat ciężkiej pracy. Czy możemy dopuścić do tego, by w jeden dzień to wszystko zostało zaprzepaszczone?

Ustawa o ROD została uchwalona przez Sejm dnia 08.07.2005 r. Jest wyrazem dbałości najwyższych władz państwowych o los i prawa ogromnej grupy społecznej jaką stanowią indywidualni użytkownicy działek. Niezmiernie przykrym i niepokojącym jest fakt, że po zaledwie kilku latach jej skutecznego funkcjonowania, te same najwyższe władze chcą jej zniesienia i to pod pozorem dbania o dobro działkowców. Jednak wiemy, co kryje się pod populistycznymi i nierealnymi hasłami „uwłaszczenia” działkowców, „troski” o ich dobro
i interesy itp. Przeróżne środowiska od lat łakomie spoglądają na tereny znajdujące się pod Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Lobby deweloperskiemu i inwestorskiemu nie do pomyślenia wydaje się fakt, że ziemię wartą często miliony złotych zajmuje grupa osób dbających o kwiaty i warzywa, realizująca jednocześnie swoje prawo do wypoczynku i rekreacji. Jaką szansę wygrania tej walki o ziemię mają działkowcy w starciu z potężnymi, bogatymi środowiskami? Odpowiedź jest jedna: żadnej.

Dlatego też dalsze funkcjonowanie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest niezmiernie istotne. Tylko ona gwarantuje działkowcom ochronę i poszanowanie ich indywidualnego prawa własności do nasadzeń i naniesień na użytkowanych działkach. Ona daje im prawo odszkodowania za mienie utracone w przypadku likwidacji Ogrodu
i wreszcie to właśnie ona chroni całe Ogrody przed pochopną, błyskawiczną ich likwidacją w imię komercyjnych pobudek. Dlatego też my, łącząc się z rzeszą 620 tysięcy działkowców, którzy podpisali się pod listami poparcia dla Ustawy, także murem stajemy w jej obronie.

Prosimy Szanownego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego jak i wszystkich pozostałych jego Sędziów o rzetelne zbadanie sprawy oraz spojrzenie na nią z punktu widzenia ponad miliona polskich obywateli oraz członków ich rodzin, których prawa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych chroni. Wierzymy, że orzeczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny będzie sprawiedliwe i nie pozwoli skrzywdzić działkowców, którzy z dala od polityki i świata władzy chcą jedynie spokojnie dbać o zieleń na swoich działkach.

 

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej


 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio