Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli ogrodów działkowych z Burmistrzem Andrychowa - 21.05.2012

W dniu 16 maja 2012 r. w świetlicy ROD „Przyjaźń” w Andrychowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żak. Na terenie miasta Andrychów funkcjonuje 6 ogrodów – 850 działek. W spotkaniu udział wzięli: Prezes OZM PZD Halina Kmieciak, Członek OZM PZD Józef Moćko, Prezesi ROD, członkowie zarządów, komisji statutowych z miasta Andrychowa. Pan Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak przedstawił plany istotnych zamierzeń inwestycyjnych dla miasta i gminy jak również odniósł się do spraw ogrodów działkowych. Prezes OZM PZD Halina Kmieciak przedstawiła informacje o działalności Związku, Okręgowego Zarządu oraz znaczenia ustawy o ROD z 2005 r. dla działkowców, ogrodów i Związku. Poinformowała również o podjętej przez działkowców obronie obowiązującej ustawy, w związku ze złożonym do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o ROD. Prezesi ogrodów Andrychowa zaapelowali do Burmistrza o głos poparcia dla ustawy, Związku i ogrodów.

Józef Moćko Członek OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio