Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezesi ROD obradują i protestują - 18.05.2012

W dniu 17 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD w Szamotułach. Prezesi podsumowali tegoroczną kampanię sprawozdawczą w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, omówili nowy program oraz zasady szkolenia kandydatów na działkowców w 2012 roku. Ważnym punktem obrad Kolegium było zagospodarowanie oraz modernizacja działek. Omówiono regulaminy tegorocznych konkursów organizowanych przez OZ PZD w Poznaniu.

Zapoznano zebranych z informacją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą rozprawy w sprawie ustawy o ROD z lipca 2005r. Zebrani zredagowali i wysłali na adres Marszałka Sejmu RP pismo w obronie istniejącej ustawy o ROD ( pismo w załączeniu).

 

                                                                                                                                                            Jan Molski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio