Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja ze spotkania ze Starostą Wałbrzyskim - 02.03.2012

W spotkaniu udział wzięli: Prezes OZS PZD - Wincenty Kulik, Wiceprezes - Henryk Ziomek oraz Sekretarz - Maria Klimków. Spotkanie zostało zorganizowane ze zgodnej inicjatywy obu stron.

Przedstawiciele OZS PZD zapoznali Starostę Wałbrzyskiego z aktualną sytuacją ogrodów działkowych wynikającą z zagrożenia jakie stworzyło zaskarżenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

Starosta Wałbrzyski został poinformowany o ocenie tej sytuacji przez działkowców sudeckich, o powszechnym przekonaniu wśród działkowców, że obecnie obowiązująca ustawa tworzy dobre podstawy prawne dla funkcjonowania ogrodów i zabezpiecza ich trwałość.

Starosta po wysłuchaniu i dyskusji zdeklarował poparcie dla obecnych podstaw prawnych funkcjonowania ogrodów. Uznał, że ustawa o rod stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania ogrodów, stanowiących ważne elementy zieleni miejskiej oraz tworzących właściwe warunki wypoczynku i rekreacji mieszkańcom miast.

Również uznał, że Polski Związek Działkowców, jak wykazuje wieloletnia praktyka, dobrze wypełnia swoje funkcje organizatora i administratora ogrodów działkowych.

Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie wystąpi w sprawie obrony ogrodów działkowych i ustawy do Pani Ewy Kopacz - Marszałek Sejmu RP oraz do parlamentarzystów okręgu wałbrzyskiego.

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD podziękowali Staroście Wałbrzyskiemu za spotkanie i wyrażone poparcie w obronie ogrodów.

/-/ Wincenty Kulik

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio