Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

PREZES OZ SPOTKAŁ SIĘ Z WICEMARSZAŁKIEM - 26.02.2021

Dziś Prezes OZ- Pan Marian Pasiński, gościł Pana Stanisława Tomczyszyna– Wicemarszałka województwa Lubuskiego. Rozmawiano o możliwych perspektywach rozwoju ogrodnictwa działkowego w województwie Lubuskim, zarówno w znaczeniu zwiększenia ilości ogrodów działkowych, potrzebnych zwłaszcza w Zielonej Górze, jak i o wsparciu finansowym na modernizacje ogrodów które już istnieją. Prezes OZ zapoznał Pana Marszałka z danymi statystycznymi dotyczącymi ilości dostępnych działek w poszczególnych miejscowościach. Zaznaczył przy tym, że w ostatnim roku zaobserwowano wzmożony popyt na działki, w wyniku czego liczba dostępnych wolnych działek zmniejszyła się o 574. W Zielonej Górze wolnych działek praktycznie nie ma. Prezes poinformował Pana Marszałka o wsparciu jakie płynie dla ogrodów z poszczególnych gmin naszego regionu, które dotują rodzinne ogrody działkowe przy przedsięwzięciach remontowych i inwestycyjnych. Poprosił też, by Pan Marszałek swoim autorytetem uświadomił włodarzy gmin, w których tego typu współpraca jak dotąd nie występuję, że ogrodnictwo działkowe to ważny element społeczno gospodarczej infrastruktury miasta i warto je wspierać.

Marszałek oznajmił, iż zabezpieczy w budżecie województwa środki przeznaczone wyłącznie dla ogrodów działkowych, na ich rozwój i modernizacje. W kwestiach technicznych dyrektor biura OZ-Pan Rafał Hawryluk, również obecny na spotkaniu ma kontaktować się bezpośrednio z Departamentem RolnictwaZasobów NaturalnychRybactwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim.

Omówiono ponadto problemy z jakimi borykają się ogrody działkowe, dotyczące rosnących cen wywozu odpadów, sprawy związane ze szkodami powodowanymi przez zwierzynę leśną oraz uregulowania dotyczące opłat za korzystanie z własnych ujęć wody. Pan Marszałek docenił determinacje Polskiego Związku Działkowców w sporze z Wodami Polskimi, podkreślając, że siła PZD zawsze wynikała z jedności i konsolidacji środowiska działkowców.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio