Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Rada PZD reaguje na niekorzystne zapisy warszawskiego budżetu obywatelskiego - 18.12.2020

W dniu 17 grudnia br. zostało doręczone pismo do biura podawczego Prezydenta m.st. Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń w uchwale Rady m.st. Warszawy uniemożliwiających zgłaszanie w ramach budżetów obywatelskich projektów realizowanych na terenach ROD. Pismo zostało podpisane przez Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza PZD. Tożsamej treści pisma zostały wysłane do Pani Ewy Malinowksiej – Grupińskiej - Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz do Pana Michała Olszewskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Warszawy. W powyższych pismach członkowie KZ PZD zwrócili uwagę, iż wprowadzanie do uchwały zapisów zawierających ograniczenia w sposób nieuprawniony zawężają zakres projektów, które mogą być przedmiotem konsultacji.

Sprawa była również przedstawiana na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 3 grudnia 2020 r., na którym członkowie Krajowej Rady PZD zwrócili uwagę na istniejący problem, a także wskazali jakie działania winny zostać podjęte aby ogrody mogły bez przeszkód korzystać z budżetów obywatelskich.

Poniżej zamieszczamy treść przedmiotowego pisma. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

AR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio