Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obrady Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 16.12.2020

14 grudnia 2020 roku obradowała Okręgowa Radą PZD w Szczecinie. Obrady odbyły się w sposób zdalny przy 80% frekwencji. Po otwarciu sesji i powitaniu członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gościa w osobie Pani Marii Fojt - Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej zebrani uczcili pamięć Tadeusz Pabisiaka, członka Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu, przewodniczącego kolegium prezesów dzielnicy Szczecin Reda, prezesa Zarządu ROD „Malwa”, który 5 grudnia br. odszedł od nas do wieczności, zmorzony chorobą.

Zatwierdzono porządek obrad oraz po wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Aktualną sytuację w Związku z uwzględnieniem Okręgu omówił jego prezes w oparciu o materiały z obrad Krajowej Rady PZD w dniu 3 grudnia br. W wystąpieniu poruszył: ocenę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i biura okręgu w okresie pandemii, podsumował kampanię sprawozdawczą w ROD w 2020 r. Poinformował o uchwale Krajowej Rady PZD nr 2/VII/2020 w sprawie interpretacji Statutu PZD, problematykę gospodarki odpadami w ROD, aktywność Okręgu w przedmiocie wystąpień o zmianę proponowanych zapisów w projekcie ustawy o inwestycjach w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy, realizację programu Rozwoju ROD, która jest niezadowalająca a także pozyskiwanie środków finansowych na rozwój ROD.

Omówił pakiety uchwał finansowych na 2021 r., wdrażanie programu bioróżnorodność na działkach w ROD oraz zbliżający się jubileusz 40-lecia Związku.

Ocenę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i biura okręgu w okresie pandemii przedstawił członek Okręgowej Rady - Tomasz Olkuski.

Zagadnienia realizacji programu bezpieczeństwa w ROD zreferował członek Okręgowego Zarządu - Zbigniew Baran, w oparciu o informacje przesłane przez Zarządy ROD.

Dużo uwagi poświęcono tematowi planu pracy na 2021 r., wniesione zostały uwagi i projekt skierowany został do komisji uchwał i wniosków.

W dyskusji głos zabrało 7 osób a tematy dotyczyły:

- wyrażenia uznania dla Krajowej Rady za racjonalną i oczekiwaną interpretację przepisu statutu dot. zebrań w sektorach ROD,

- rejestrów członków i działkowców,

- obsługi walnych zebrań sprawozdawczych,

- zagospodarowywanie działek przez nowych użytkowników,

- gospodarki odpadami i szukaniem nowych rozwiązań w celu zmniejszenia kosztów. Ten problem rodzi nadal wiele obaw i do końca nie został skutecznie opanowany.

Zabierając głos Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej omówiła najbardziej istotne problemy Związku i dążenia krajowych organów statutowych do ich rozwiązania przez zgłaszanie propozycji i interwencje we właściwych instytucjach, organach państwa, sądach i samorządach w celu obrony interesów działkowców i ROD.

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie, na wniosek komisji uchwał i wniosków przyjęła:

- uchwałę w sprawie planu pracy na 2021 r.

- dalszego rozwoju ROD

- oceny pracy Okręgu oraz Zarządów ROD

- wygaszenia mandatu członka

- stanowisko w sprawie ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy

- apel do zarządów ROD w sprawie obchodów 40-lecia PZD

W sprawach różnych Prezes Okręgu poinformował o skardze, która wpłynęła do Krajowej Rady PZD a dotyczy zagospodarowania dużego ROD, zaapelował o aktywność w codziennej działalności na rzecz działkowców.

Na zakończenie posiedzenia Prezes złożył życzenia świąteczne dla członków Okręgowej Rady, Komisji Rewizyjnej i Krajowego Zarządu.

Życzenia od Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej złożyła Pani Maria Fojt.

W imieniu okręgowej komisji rewizyjnej życzenia złożył p. Eugeniusz Rabuski.

Po wzajemnych życzeniach, aby święta upłynęły w zdrowiu i spokoju dla wszystkich a nowy rok był przyjaznym czasem, by jak najszybciej wróciła normalność, ostatnie już posiedzenie Okręgowej Rady w tym roku zakończono.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio