Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Witaminka” w Ełku zakończył budowę Domu dla zarządu i działkowców - 30.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Witaminka" w Baranach k. Ełku zakończył budowę biura na terenie ogólnym ogrodu dla zarządu i działkowców. Przystępując do budowy zgodnie z uchwałą walnego zebrania z 2019 roku Zarząd ROD „Witaminka” przystąpił do projektowania domu działkowca we własnym zakresie. Po zebraniu wszystkich cen materiałów budowlanych potrzebnych na postawienie domu działkowca, Zarząd Ogrodu wykonał kosztorys budowy domu działkowca. Po doliczeniu robocizny dla wykonawcy, szacunkowy koszt budowy wynosił 44.330.41 zł.

Zarząd ROD wystąpił za pośrednictwem OZ w Olsztynie do Krajowego Zarządu PZD o dotację z funduszu celowego przeznaczonego na budowę siedzib dla zarządów ROD. Po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z budową Zarząd przystąpił do budowy domu jesienią 2019 r. Powierzchnia siedziby wynosi 25 m2 w obrysie ścian zewnętrznych. Wewnątrz budynek jest bardzo funkcjonalny. Na powierzchni 23m² znajduje się duże pomieszczenie na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD, pomieszczenie z umywalką i WC.  Poddasze budynku zaadaptowaneo na archiwum. 

Działka, na której jest postawiony Dom Działkowca jest ogrodzona, do domu prowadzi chodnik ułożony z kamienia. W około działki rośnie żywopłot z posadzonego świerku. Teren na działce został wyrównany i posiano trawę. Siedziba wyposażona jest w niezbędne meble i sprzęt do funkcjonowania zarządu.  Dalsze zagospodarowanie i przeniesienie dokumentów zostanie wykonana w 2021r.

Budowę Domu Działkowca ukończono jesienią 2020 roku. Siedziba została pobudowana zgodnie z projektem, systemem mieszanym przy ogromnym zaangażowaniu przy jego budowie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowców. Oficjalne otwarcie planujemy w 2021roku.

Koszt budowy siedziby w raz z wyposażeniem wyniósł 48.436 zł. Ogród otrzymał 10 tys. złotych z Funduszu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD przyznanej przez Krajowy Zarząd PZD oraz z funduszu ROD członków ogrodu w wysokości 37.436 zł. 

W ocenie Zarządu Dom Działkowca przyczyni się do sprawnego zarządzania ogrodem i umożliwi lepszy kontakt  z Zarządem. Działkowcy będą mieli lepszy dostęp do czasopism takich jak: Biuletyn, Działkowiec, Mój Ogródek, Aktualności Związkowe oraz różne ulotki związane z ochroną i uprawami roślin.

Prezes Zarządu „Witaminka”

Tadeusz Chomik.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio