Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Gmina Międzychód przeznaczy środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury w ROD - 16.11.2020

Gmina Międzychód przeznaczy środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury w ROD

Rada Miejska Międzychodu jest kolejną, która podjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie gminy. Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwałę 29 września 2020 r., ale obowiązywać będzie ona od 1 stycznia 2021 r.

W ramach uchwały Rady Miejskiej ROD będą mogły występować o dofinansowanie infrastruktury ogrodowej, takiej jak:

1) budynki i budowle,

2) ogrodzenia,

3) studnie, hydrofornie i zbiorniki na wodę,

4) sieci wodociągowe i energetyczne,

5) aleje i drogi ogrodowe,

6) inne urządzenia znajdujące się na terenie ROD, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD.

Dotacja, dla jednego ROD działającego na terenie gminy Międzychód, w danym roku budżetowym, może być udzielona w wysokości do 50% planowanych do poniesienia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, o którego dofinansowanie ubiegać się będzie ROD, ale w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio