Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z wiceprezydentem Katowic Mariuszem Skibą - 08.10.2020

Nadeszła jesień a tym samym końcówka sezonu wegetacyjnego oraz czas wzmożonych prac porządkowych na terenie działek rodzinnych. Już trzeci rok z rzędu Miasto Katowice zapewni działkowcom ok. 22 tysiące worków na liście oraz wywóz odpadów zielonych z terenów ROD. Dzięki pozytywnej współpracy z Urzędem Miasta Katowice na terenie Miasta Katowice udało się skutecznie zażegnać nasilający się jesienią problem z wywozem liści z terenu ROD.

W dniu 06.10.2020r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie Przedstawicieli Okręgu Śląskiego PZD z Wiceprezydentem Miasta Katowice Mariuszem Skibą. Okręg Śląski PZD reprezentowali Członek Okręgowego Zarządu Józef Łęczycki, Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD Mateusz Macianty, Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak oraz Prezes Zarządu ROD im. J. Ligonia w Katowicach Kazimierz Szymiczek.

W trakcie spotkania omówiono tematy dotyczące wywozu odpadów z terenów rodzinnych ogrodów działkowych w świetle uregulowań nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej, w szczególności poruszono kwestię odbioru odpadów zielonych z terenu ROD. Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba kontynuując rozpoczętą w ubiegłych latach akcję zobowiązał się do ponownego zapewnienia działkowcom w okresie jesiennym worków na odpady zielone.  W tej kwestii poinformował o przeprowadzonych już uzgodnieniach z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Na każdą działkę rodzinną zostaną przekazane 4 worki na odpady zielone.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD poruszyli również kwestię dalszego rozwoju ROD na terenie Katowic. W trakcie spotkania podkreślono wagę rodzinnych ogrodów działkowych w życiu mieszkańców miasta oraz zwrócono się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości przekazania PZD dodatkowych gruntów celem urządzenia działek rodzinnych, w tym możliwości powiększenia już istniejących ROD o tereny przyległe np. nieużytki i stworzenie na tych terenach nowych działek. Pan Prezydent zapewnił, że przy dokonywanych analizach weźmie pod uwagę propozycje PZD.

Okręg Śląski PZD w imieniu działkowców podziękował Władzom Miasta Katowice za dotychczasową pozytywną współpracę z rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio