Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Webinaria, czyli szkolenie dla nowych użytkowników działek w czasie pandemii - 06.10.2020

W dniach 28 i 29 września 2020 roku odbyła się kolejna tura szkolenia dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci webinarium. Jest to innowacyjne rozwiązanie szkoleń wprowadzone w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD uchwałą numer 5/5/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 
 
 
Do udziału w webinariach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Szkolenia mają charakter otwarty, dlatego mogą w nich uczestniczyć także inne zainteresowane osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę. W trakcie seminarium prowadzący jest widoczny dla słuchaczy, którzy mogą się z nim kontaktować (np. zadawać pytania) poprzez aktywny czat lub poprzez wiadomości prywatne. Dostępny jest również adres e-mail osoby prowadzącej szkolenie, na którego słuchacze mogą wysyłać swoje pytania. Przygotowane do takiej formy prowadzenia szkolenia prezentacje zostały stworzone w sposób przejrzysty, zawierają dużo zdjęć i praktycznych wskazówek dla działkowców. Uczestnicy mogą połączyć się z prowadzącym za pomocą przesłanego linku, który można uruchomić na każdym urządzeniu połączonym z Internetem np. przez komputer lub smartfon.
 
 
Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawiła mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, natomiast temat: „Zagospodarowanie działki, uprawa, ochrona, zioła” omówiła mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu. Oba bloki tematyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Prezenterki musiały przekazać swoją wiedzę w nietypowych warunkach, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych, potrafiły nawiązać kontakt z internautami, jednocześnie odpowiadając na pojawiające się pytania. Z zamieszczanych komentarzy wynika, że taka forma szkoleń okazała się „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie ma możliwości prowadzenia tradycyjnych szkoleń, a jak najszybsze dotarcie z wiedzą do nowych działkowców jest bardzo istotne szczególnie w początkowym okresie użytkowania działki. Pozwala to uniknąć błędów w zagospodarowaniu działki, czy w zaplanowaniu upraw roślin jednorocznych i nasadzeń trwałych. 
W opisywanym wyżej kolejnym cyklu szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzonego w formie webinarium brało udział łącznie 87 działkowców. Z ich komentarzy pisanych podczas trwania szkolenia wynikało, że nowa forma szkolenia została bardzo dobrze przyjęta, była czytelna i trafiała do słuchaczy. Uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień z prowadzącymi podczas trwania spotkania on – line. Na zakończenie webinaru dziękowali za zorganizowanie tak nowoczesnego szkolenia i udostępnienia możliwości wzięcia w nim udziału. 
W trakcie odbywania się prezentacji uruchomiona zostaje dodatkowa zakładka, w której uczestnicy seminarium wpisują swoje dane potrzebne do zweryfikowania ich obecności podczas trwania prelekcji. Z pozyskanych danych wynik, że w szkoleniu poza nowymi użytkownikami działek uczestniczą również działkowcy z dłuższym stażem, członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD oraz pasjonaci ogrodnictwa. Liczba tych osób stanowi około 14 % wszystkich uczestników spotkania.   
Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy obecny nowy użytkownik działki otrzyma na adres domowy zaświadczenie o ukończeniu powyższego szkolenia. Z zaświadczeniem zostaną wysłane do działkowców broszury tematyczne dotyczące np. sadownictwa, warzywnictwa, ochrony roślin czy ziół. Dodatkowo działkowcy ci otrzymają w przesyłce znaczek organizacyjny, który jest podziękowaniem za udział w szkoleniu oraz potwierdzeniem przynależności  do struktur Polskiego Związku Działkowców. 
Webinaria będą kontynuowane do czasu ustąpienia stanu epidemii, a być może 
i później, równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi.
 
 
Opracowała: mgr inż. Anna Bołądź i mgr Blandyna Łubkowska 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio