Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem działaczy Okręgu Pomorskiego - 06.10.2020

W dniu 24.09.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone między innymi: „Neutralność klimatyczna w Polsce, perspektywy dojścia do neutralności w Pomorskiem”.

W spotkaniu prowadzonym przez Jolantę Szydłowską - Prezes Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan i członka WRDS, udział wzięli m.in.:

  • Adam Guibourgé – Czetwertyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu,
  • Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski,
  • Marcin Osowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Radosław Rzepecki - Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
  • Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz
  • przedstawiciele świata nauki i biznesu.

          Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele Pomorskiego Okręgu PZD:

  • Leonard Niewiński - Członek Zarządu, Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD,
  • Marzena Kolmer i Franciszek Potulski – członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD oraz
  • Wojciech Sowa - reprezentujący Kolegia Prezesów ROD w Gdańsku autor opracowania: „Rola i znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych” dołączonego do protokołu obrad (treść poniżej).

W dyskusji na sesji Rady, głos zabrali między innymi: Franciszek Potulski wskazując na ważną rolę obszarów zieleni na obszarach zurbanizowanych, przywołał ogrody działkowe jako tereny o bardzo zróżnicowanej zieleni a także jako miejsce przyjazne ptakom i owadom w tym owadom zapylającym. Leonard Niewiński zwrócił uwagę, jak ważne w dojściu do neutralności klimatycznej są nie tylko nowoczesne techniczne i technologiczne rozwiązania ale również dbałość o istniejące już tereny zielone w tym bezkosztowe dla samorządów tereny ROD, które są miejscem aktywności życiowej mieszkańców miast.

 

Wojciech Sowa

 

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio