Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowy Ośrodek Finansowo-Księgowy powstał w Lesznie - 30.09.2020

Potrzeba przeniesienia księgowości ROD do ośrodków finansowo-księgowych organizowanych przez okręgowe zarządy wynika z prostych faktów: ośrodki są obsługiwane przez kadrę z profesjonalnym – kierunkowym przygotowaniem zawodowym, posługują się opracowanym na potrzeby Związku nowoczesnym oprogramowaniem DGCS PZD System, przestrzegają zasad rachunkowości i prawa obowiązującego w PZD, ustawy o rachunkowości i prawa powszechnie obowiązującego i to, co najważniejsze: gwarantują prowadzenie księgowości ogrodów na wysokim poziomie, udzielają wsparcia i porad zarządom ROD w sprawach finansowych, przygotowują dla zarządów dokumenty finansowe.  Powstało już w kraju wiele ośrodków. W Poznaniu od 2006r. z powodzeniem funkcjonuje Ośrodek Finansowo-Księgowy, który prowadzi księgowość dla 107 ROD i 21 554 działek. O jakości prac Ośrodka świadczą pozytywne opinie zarządów ogrodów i zadowolenie, że powiązały swoją księgowość z Ośrodkiem. Dowodzą one też, że jest to jedyny właściwy sposób prowadzenia ewidencji księgowej w ROD, którego nie gwarantują biura rachunkowe, często nieprzestrzegające prawa obowiązującego w PZD, oraz indywidualne księgowe zatrudniane na umowy cywilno-prawne.

Okręg w Poznaniu realizując postanowienia uchwały KZ PZD nr 208/2019 w sprawie powoływania i funkcjonowania Ośrodków Finansowo – Księgowych dla ROD w PZD, dążąc do objęcia od 1 stycznia 2021r. księgowością prowadzoną przez Ośrodki kolejne ogrody powołał w dniu 28 września br. nowy Ośrodek Finansowo – Księgowy w Lesznie z siedzibą w przy ul. Słowiańskiej 23, który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 października 2020 r. Ośrodek zlokalizowany jest w lokalu użytkowym o powierzchni 61,52 m2 wynajętym od Urzędu Miasta. Ośrodek powołany został w celu prowadzenia księgowości początkowo dla rodzinnych ogrodów działkowych z kolegiów Leszno (13 ROD, 3364 działki) oraz Kościan (13 ROD, 1286 działek), a docelowo także dla ROD z kolegiów Rawicz, Gostyń i Śrem. Ośrodek został wyposażony w niezbędne wyposażenie biurowe i sprzęt informatyczny oraz zatrudniono w nim wykwalifikowaną księgową, a po przystąpieniu do Ośrodka kolejnych ogrodów zatrudniona zostanie kolejna osoba.

Otwarcie Ośrodka w Lesznie nie kończy działania Okręgu w sprawie powołania kolejnych ośrodków. Planowane jest do końca 2020r. utworzenie kolejnego w Gnieźnie.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio