Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OŚRODKI FINANSOWO – KSIĘGOWE DLA ROD - 23.09.2020

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie uchwałą nr 28/2009 z dnia 27.03.2009 roku powołał Ośrodek Finansowo – Księgowy. Na początku małe było zainteresowanie ogrodów. W miarę wciąż zmieniających się przepisów podatkowych i innych rozporządzeń oraz konieczności dostosowania się do nich, coraz większa liczba zarządów ROD zdecydowała się na przeniesienie swojej księgowości do OFK.

Przez kolejne lata do ośrodka przystąpiło 58 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym w samym roku 2020 – 12 ogrodów. W czerwcu bieżącego roku oceny funkcjonowania Ośrodków Finansowo Księgowych dla ROD w jednostkach terenowych dokonał Krajowy Zarząd, który pozytywnie ocenił funkcjonowanie dotychczasowych Ośrodków Finansowo Księgowych dla ROD za profesjonalizm, sprawność, przestrzeganie prawa związkowego i powszechnego, terminowość, poprawność, stosowanie w praktyce programu DGCS PZD System a także za bezpośredni kontakt i udzielanie pomocy merytorycznej Zarządom ROD.

W uchwale nr 208/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 25.06.2019 roku jednoznacznie stwierdzono, że ośrodki to dobry i właściwy kierunek rozwiązywania problemów ewidencji księgowej w ROD, ze wszystkich dotychczasowych metod prowadzenia księgowości w ROD. OFK są najbardziej w swoim działaniu dostosowane do potrzeb i przepisów prawa Związkowego, czego nie gwarantują biura rachunkowe i indywidualne księgowe zatrudniane na umowy cywilno– prawne bez ponoszenia odpowiedzialności za wykonana pracę.

Przeprowadzane kontrole funkcjonowania ROD, w tym spraw finansowych przez Okręg PZD w Szczecinie w pełni potwierdzają opinie Krajowego Zarządu.

Nadal w wielu ogrodach nie należących do OFK, księgi prowadzone są w formie ręcznej, najczęściej tabelarycznie na tzw. „amerykance”. Natomiast wymóg rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zobowiązuje ROD do rozliczeń w formie elektronicznej, co zapewnia OFK.

Ponadto księgowość w ośrodku prowadzona jest na najwyższym poziomie przez osoby z odpowiednim wykształceniem, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w porównaniu z zatrudnieniem przez Zarząd ROD księgowej lub tym bardziej przez Biuro Rachunkowe.

Serdecznie zachęcamy Zarządy ROD, które jeszcze nie zdecydowały się na przeniesienie księgowości do naszego OFK do podjęcia takiej decyzji, by ułatwić sobie w ten sposób pracę.

Zgodnie też z cytowaną wcześniej uchwałą KZ wszystkie ROD winny znaleźć się w Ośrodkach Finansowo Księgowych do 01.01.2021 roku.

Dyrektor biura Okręgu PZD w Szczecinie

mgr inż. Tomasz Olkuski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio