Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne 100 tysięcy złotych dotacji dla działkowców - 10.03.2020

Jak donosi portal www.myglogow.pl na najbliższej sesji rady miejskiej Głogowa (18.03.) radni głosować będą nad przyjęciem Regulaminu udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z propozycją regulaminu udzielania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych te mogą ubiegać się o pieniądze z miasta na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem działek.

Dotacja może być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD. Dotacje przyznawane są na wniosek złożony przez ROD do 30 września każdego roku. Wybór i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dotacji zostanie dokonana przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem prezydenta. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 100 tys. zł. – Ogrody działkowe to miejsca wypoczynku i rekreacji dla tysięcy głogowian. 

Jak sami działkowcy mówią to zielone płuca miasta. Sporą grupę stanowią także mieszkańcy posiadający ogrody działkowe poza Głogowem, m.in. w Kulowie, Kluczach. Zarządy tych ogrodów także mogą ubiegać się o te dotacje – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

źródło www.myglogow.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio