Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców - 10.03.2020

Informacja Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie o badaniu sprawozdania finansowego jednostki terenowej PZD w Szczecinie za rok 2019, wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych, planu pracy Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD na rok 2020. W dniach 03-05 marca 2020 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczecinie zgodnie z § 115 pkt 3 Statutu PZD przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki terenowej PZD w Szczecinie za rok 2019.

Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o dokumenty źródłowe i objęte zostały nim środki budżetowe oraz fundusze wydzielone. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD pozytywnie oceniła działalność zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie pozostającymi w dyspozycji jednostki terenowej środkami. Stwierdziła, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym jednostki terenowej PZD w roku 2019. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowców i działkowców Okręgu Szczecińskiego. Badanie wykazało że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 115 pkt 3 Statutu PZD zbadała również i wydała pozytywną opinię do rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu PZD. Oceniła pozytywnie zaangażowanie członków Okręgowego Zarządu w pełną realizację planu pracy zawierającego zadania wynikające z Ustawy o ROD, Statutu PZD, aktualnych potrzeb działkowców, ogrodów Okręgu Szczecińskiego. Członkowie Okręgowego Zarządu podejmowali decyzje wynikające ze statutowych obowiązków przynoszących w konsekwencji pozytywne efekty. Okręgowa Komisja Rewizyjna zgodnie z §115 pkt 3 wydała także pozytywną opinię do projektów preliminarzy na rok 2020, które zostaną przedstawione na najbliższym plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD w Szczecinie. Okręgowa Komisja Rewizyjna wydała również pozytywną opinię do planu pracy na rok 2020 Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

Przewodniczący

inż. Eugeniusz Rabuski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio