Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie członków kolegium prezesów powiatu pilskiego - 09.03.2020

W dniu 5 marca 2020 r. w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drzymały w Pile odbyło się posiedzenie kolegium prezesów powiatu pilskiego. W spotkaniu uczestniczyli prezesi ROD oraz Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile.

Posiedzenie otworzył dotychczasowy przewodniczący Czesław Wiśniewski i na wstępie ogłosił swoją rezygnację z pełnionej funkcji. Dokonano wyboru nowego przewodniczącego, a został nim Ryszard Grzelak Prezes Zarządu ROD „Malwa” w Pile. Uzupełniono także skład Zarządu Kolegium.

Obrady zostały zdominowane przez tematykę związaną z nowymi zasadami wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD. Informację w tej sprawie przedstawił Prezes Okręgu Marian Praczyk. Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami polegający na składaniu przez ROD-y deklaracji na ich wywóz do Zgromadzenia Związku PRGOK od 1 kwietnia br. uległ zmianie. Zgromadzenie Związku PRGOK podjęło uchwałę, na podstawie której ogrody jako tereny niezamieszkane zostały wyłączone ze zorganizowanego przez Związek systemu odbioru odpadów komunalnych. Związek podjął także uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów oraz przekazał wykaz podmiotów, które na terenie naszego powiatu świadczą usługi w zakresie obioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Zarząd Kolegium zobowiązał się do wyłonienia najkorzystniejszej firmy, z którymi ogrody podpiszą stosowne umowy.

W toku dalszych obrad omawiano i dyskutowano na inne bieżące tematy i problemy związane z zarządzaniem w ROD.

 

AK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio