Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie w ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy - 03.03.2020

W dniu 29 lutego 2020 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „kpr. BENEDY" w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD.
Działkowcy wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu ROD oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie za 2019 rok i postawiła wniosek o zatwierdzenie w/w sprawozdań.  Wydała również pozytywną opinię po zbadaniu projektu preliminarza finansowego ogrodu oraz projektów preliminarzy funduszu rozwoju i oświatowego na 2020 rok.

 

Podczas dyskusji działkowcy poruszyli temat nieunormowanych praw do władania gruntem, na których zlokalizowane są wszystkie trzy kompleksy naszego ROD. Przyjęto z uznaniem podjęte przez Zarząd działania na kompleksie 3 w wyniku, których zlokalizowano największy przeciek wody, którego usunięcie radykalnie zmniejszyło dopłaty działkowców tego kompleksu za niezbilansowane zużycie wody. Jednocześnie uczestnicy Walnego zebrania zobowiązali Zarząd do kontynuowania poszukiwań wycieków na kolejnych rozgałęzieniach rurociągu w trzeciej i czwartej części kompleksu 3 przez specjalistyczną firmę.

 

Poruszono też zagadnienie zwiększonych opłat za wywóz odpadów zielonych powstałych w miesiącu marcu ubiegłego roku w związku z usuwaniem żywopłotów z alejek kompleksu 3. Ustosunkowując się do w/w zagadnienia Prezes ROD przypomniał zebranym, że obowiązek usunięcia żywopłotów pierwotnie wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2018r., w okresie bezpłatnego odbierania odpadów zielonych, a że przez wielu działkowców nie został wykonany wyznaczono termin ostateczny do dnia 30 marca 2019r.

Kolejnym tematem w dyskusji w kontekście w/w zagadnienia była propozycja zakupu rozdrabniarki do gałęzi, którą mogliby wypożyczać poszczególni działkowcy i sami na swych działkach rozdrabniać gałęzie a do kontenera wynosić zrębki.

Ustosunkowując się do tego głosu w dyskusji Prezes ROD wskazał, że rozdrabniarka podobnej wydajności i skuteczności rozdrabniania wycinanych gałęzi musiałaby być zasilana silnikiem spalinowym o mocy, co najmniej kilkudziesięciu KM lub silnikiem elektrycznym o mocy kilkudziesięciu kW a tej mocy silnik musi być zasilany prądem trójfazowym, którego na swych działkach ma zaledwie kilku działkowców. Ponadto obsługa tego urządzenia wymaga fachowego przygotowania i przeszkolenia w zakresie bezpiecznej pracy.

 

Przeważającą większością głosów za, podjęto 21 uchwał dotyczących m.in. przyjęcia sprawozdań, planu pracy zarządu ROD i planu remontów, preliminarzy, opłat ogrodowych na 2020 rok w tym uchwałę o przyznaniu dodatkowych środków na świadczenia i nagrody. Dokonano również wyboru nowego członka Zarządu dokooptowanego w trakcie ubiegłego roku w związku z ubyciem kol. Lucjana Tukaj.

 

Przyjęto stanowisko w sprawie realizacji przedsięwzięć na terenie ROD łagodzących zmiany klimatu. Należy stwierdzić, że zebranie przebiegało w życzliwej atmosferze i nacechowane był troską o dobro ogrodu. Po wyczerpaniu całego programu walnego zebrania, zebranie zamknięto.

 Przewodniczący zebrania

 Jan RAKOCIŃSKI

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio