Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gnieźnieńskie spotkanie z parlamentarzystami - 18.02.2020

Gnieźnieńskie spotkanie z parlamentarzystami

Trwają spotkania poznańskich działkowców z parlamentarzystami regionu, podczas których omawiane są aktualne problemy ogrodnictwa działkowego. W świetlicy ROD im. Leszka Białego doszło 17 lutego do spotkania z senatorem RP Pawłem Arndtem  oraz posłami na Sejm RP Pauliną Henning-Kloska oraz Tadeuszem Tomaszewskim. Na spotkanie był także zaproszony poseł PiS Zbigniew Dolata,  który nie mógł jednak przybyć na spotkanie. Ze strony działkowców w spotkaniu wzięli udział: prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, członek OZ PZD Zdzisław Stankowiak oraz prezesi gnieźnieńskich ogrodów działkowych: Tadeusz Purol, Marian Czerniak praz Marian Synoracki wraz z członkiniami zarządu ROD.

Podczas spotkania prezes Okręgu podziękował parlamentarzystom za wsłuchanie się w głos działkowców szanujących obowiązujące prawo, by nie dopuścić do zapisania w prawie uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych w odniesieniu do altan działkowych. W konsekwencji zmienione przepisy prawa budowlanego nie będą dotyczyć altan budowanych w ogrodach bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, czy nawet zgłaszania budowy altany. Ponieważ część działkowców wykorzystuje altany do zamieszkiwania rodzi to obawy o bezpieczeństwo zamieszkujących, z uwagi na uzasadnione wątpliwości, czy tali budynek spełnia normy bezpieczeństwa. Tragedia w Białce Tatrzańskiej uświadomiła wielu takie zagrożenie. Nie można zapomnieć także o innych konsekwencjach samowoli budowlanych w ogrodach działkowych i należy się zgodzić ze stanowiskiem Krajowego Zarządu,  który stwierdził cyt.  „Tym samym działkowcy i ich Związek odnieśli wielki sukces. Udało się pomyślnie doprowadzić do uchwalenie zapisu, który zabezpiecza polskie ogrody przed degrengoladą związaną z legalizacją samowoli budowlanych, będących zmorą dla respektujących prawo działkowców. W efekcie uchroniono szereg ogrodów przed zamianą w zwykłe slumsy. Być może uratowano też całą masę innych ogrodów – dopuszczenie legalizacji w ROD mogłoby wywołać swoisty efekt domina w postaci zalewu kolejnych samowoli lokalizowanych na działkach w nadziei na kolejną akcję legalizacyjną. Po raz kolejny zatem wykazano, że działkowcy - zrzeszeni w swoim Związku - są liczącą się grupą, która potrafi skutecznie bronić słusznych interesów służących nie tylko im samym, ale również całemu społeczeństwu”.

Znamienne jest, że za uchwaleniem legalizacji lobbowali do parlamentarzystów przedstawiciele wyodrębnionych ogrodów działkowych, co potwierdziła posłanka RP Paulina Henning-Kloska. W tym kontekście prezes Okręgu wskazał na prawdziwe intencje przedstawicieli wyodrębnionych ogrodów, które wyodrębniały się z PZD głównie po to, by móc bez przeszkód nadal łamać obowiązujące prawo, które zakazuje wznoszenia samowoli budowlanych i zamieszkiwania na ogrodach. Prosił też, by parlamentarzyści wpływali na działania samorządów i władz państwowych, by zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych sprawowali skuteczny nadzór nad wszystkimi ogrodami działkowymi. Nie może być tak, by o przestrzeganie prawa walczył PZD, a wyodrębnione stowarzyszenia bez przeszkód łamały przepisy prawa i tym samym dawały zły przykład dla działkowców naszych ogrodów.

Omówiono też inne ważne sprawy dla działkowców. Zwrócono uwagę na problem nakładania na działkowców licznych nowych ciężarów finansowych. Proszono o zainteresowanie się problemem, dlaczego działkowcy są obciążani przez Wody Polskie podwyższoną opłatą za wodę wykorzystywaną do podlewania roślin. Mówiono o sposobach obchodzenia przez gminy postanowień ustawy o gospodarce odpadami, polegających na wyłączaniu ogrodów z gminnych systemów zbierania odpadów, w wyniku czego skazane są na dyktat firm odbierających odpady po cenach diametralnie różnych od zapisanych jako maksymalne w ustawie. Rozmawiano także o ekologii i ochronie klimatu oraz zadaniach edukacyjnych, które mogą mieć wpływ na wyższą świadomość działkowców, ale i całego społeczeństwa.

Parlamentarzyści podkreślali zainteresowanie przedstawionymi sprawami i uznali, że spotkanie było potrzebne i efektywne. Złożyli obietnice wspierania inicjatyw działkowców i utrzymywania stałych kontaktów z ogrodami.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

     

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio