Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu PZD w Lublinie - 17.02.2020

Tradycyjnie z początkiem każdego nowego roku w Okręgu PZD w Lublinie organizowane są narady szkoleniowe dla Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz księgowych.

Nieprzypadkowo szkolenia odbywają się przed rozpoczęciem kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych.

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczych to priorytetowe zadanie dla wszystkich struktur Związku i temat wiodący każdego szkolenia.

 

W dniu 12 lutego 2020 r. w Białej Podlaskiej odbyła się pierwsza z zaplanowanych w bieżącym roku narada szkoleniowa. Tematyka szkolenia poza problematyką związaną z organizacją walnych zebrań sprawozdawczych obejmowała szereg aktualnych i ważnych dla funkcjonowania ogrodu zagadnień. Szczegółowo zostały omówione m.in. sprawy związane z wdrażaniem znowelizowanych przepisów tzw. ustawy „śmieciowej” oraz  przyjętego  przez Krajową Radę PZD Uchwałą Nr 4/XXX/2019 w dniu 06.09.2019 r. „Otwartego Programu Bezpieczeństwa w  rodzinnych ogrodach działkowych PZD”. Dużo miejsca poświecono również zagadnieniom finansowo-księgowym, problematyce związanej z zadaniami inwestycyjnymi oraz oświacie ogrodniczej.  Tworzenie Ośrodków Finansowo- Księgowych w okręgu i  program DGCS PZD System opracowany z uwzględnieniem specyfiki działalności ogrodu, to tematy wokół których toczyła się dyskusja uczestników narady. Podobnie jak wokół prawidłowego stosowania przepisów ustawy, statutu PZD i Regulaminu ROD. Dyskutanci zgodnie uznali, że przystąpienie do OFK jest dobrym rozwiązaniem, gwarantującym prawidłowe prowadzenie ogrodowej dokumentacji finansowej.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych narady cieszą się dużym zainteresowaniem, w Białej Podlaskiej frekwencja była blisko 100 %.

Przed nami jeszcze cztery narady, które odbędą się dla 22 ROD funkcjonujących w rejonie zamojskim ,dla 22 ROD w rejonie chełmskim i lubelskim dla 98 ROD (ogrody miejskie i podmiejskie).

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio