Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko zarządu i komisji rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców "Na Zboczu" w Śremie w sprawie nowelizacji ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych ustaw - 14.02.2020

 

 

 

POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „Na Zboczu” w Śremie
ul. Chełmońskiego, 63 - 100 Śrem
NIP 785-16-65-743

                                                                                        Śrem, 12.02.2020 roku           

  

Zarząd i komisja rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Zboczu” w Śremie z dużą uwagą śledzą poczynania i pracę Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie zmian zapisów w nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych ustaw. Po wnikliwej analizie przyjętych przez komisję zmian wyrażamy swój głęboki sprzeciw i jesteśmy zaniepokojeni ujemnymi skutkami, które mogą być ich następstwem w ROD.

Problem samowoli budowlanej na terenie ROD zagraża bowiem rozwojowi ogrodnictwa działkowego w Polsce mającego przecież ponad 120 letnią tradycję. Rozwiązanie tego trudnego problemu jest możliwe tylko wówczas, gdy naczelne organy w państwie będą ze sobą współdziałały i będą miały takie samo zdanie oraz, że będą egzekwowały przepisy istniejącego prawa.

Art.13 ust.1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku wyraźnie podkreśla, że na terenie działki w ROD może być wybudowana altana o powierzchni do 35 m2, co również określiły postanowienia art. 29 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Z tych zapisów jasno wynika, że każda inna budowla przekraczająca dopuszczalne wymiary narusza porządek prawny i pociąga za sobą określone skutki prawne dla działkowca, włącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

W nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 stycznia 2020 roku, przyjęto zapisy o możliwości zastosowania abolicji wobec osób, które dopuściły się samowoli budowlanej. Jest to nic innego, jak tylko jaskrawy przykład akceptacji łamania prawa. Uważamy, za bardzo niesprawiedliwe, nieetyczne i niemoralne wobec tych działkowców, którzy przez całe życie przestrzegali i przestrzegają obowiązujące przepisy prawa. Nie można bowiem nagradzać  osób, w tym również działkowców, którzy świadomie łamiąc prawo liczą na akceptację swego cwaniackiego postępowania i zachowania. Jeszcze raz takim przepisom mówimy NIE.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio