Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 12.02.2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 14.02.2020

Swoje stanowisko w sprawie propozycji zmian w Prawie Budowlanym wyrażaliśmy już wielokrotnie na poszczególnych etapach procedowania nowelizacji w Sejmie oraz w Senacie. Z satysfakcją odbieramy fakt, że zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Senatu poprawka do Ustawy o Prawie Budowlanym jest zbieżna z kierunkiem propozycji zgłaszanych przez Polski Związek Działkowców w kwestii uproszczonej legalizacji tzw. samowoli budowlanych.

Poprawka dotycząca Rodzinnych Ogrodów Działkowych została w Senacie zaakceptowana większością głosów przez wszystkie opcje polityczne. Teraz decyzja przyjęcia proponowanych zmian należy do Sejmu RP.

Zwracamy się z gorącym apelem do Posłów o akceptację tej rządowej poprawki i przyjęcie jej w głosowaniu nad Ustawą.

Jest to dobry kierunek regulacji prawnej, akceptowany przez społeczność działkową. Zabezpiecza interesy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ułatwia egzekwowanie obowiązującego prawa przewidzianego w Ustawie o ROD oraz tworzy jednolite kryteria dla wszystkich użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

Liczymy na pełne zrozumienie i korzystną dla działkowców decyzję w głosowaniu nad zmianami w Prawie Budowlanym i pozostałych ustawach.

 

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

 

Stanowisko kierujemy pocztą elektroniczną do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz wszystkich Posłów naszego szczecińskiego Okręgu PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio