Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa okręgu pilskiego - 03.02.2020

1 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Pile odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych. Głównym tematem narady było przygotowanie i przebieg  walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych. W rozpoczęciu spotkania, które otworzył Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD w Pile uczestniczył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Starosta Pilski zapewnił uczestników o dalszym wsparciu rodzinnych ogrodów działkowych, przypomniał że sam jest działkowcem i członkiem PZD oraz życzył owocnych obrad.

Szkolenie prowadzili:

  • Andrzej Kierzkowski w temacie – przygotowanie i przebieg walnego zebrania sprawozdawczego oraz zadania zarządu rod po walnym zebraniu.
  • Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Wiceprezes Okręgu PZD w Pile w temacie – obowiązki komisji rewizyjnej związane z walnym zebraniem sprawozdawczym w 2020 roku.

Zygmunt Czarny Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD przedstawił informację z narady zorganizowanej w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

W toku narady Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu przedstawili informacje o sytuacji w PZD oraz w naszym okręgu w tym m.in. o nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórym innych ustaw i przyjętych przez Senat poprawkach, które są zgodne ze stanowiskiem naszego stowarzyszenia PZD.

Tadeusz Truty Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zwrócił się do prezesów zarządów rod o informacje za 2019 rok wg przekazanego wzoru dotyczące ujawnionych przestępstw w ogrodach.

Wojciech Urban Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie w związku z problemami związanymi z odprowadzaniem odpadów – gałęzi z przycinanych drzew - przekazał informację na temat skutecznego sposobu ich kompostowania po wcześniejszym rozdrobnieniu rębakiem i zastosowaniu odpowiednich środków. W tej sprawie przekazał uczestnikom narady folder firmy ProBiotics Polska.

Uczestnicy narady przyjęli stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – czytaj tutaj.

Równolegle odbyło się także oddzielne szkolenie dla księgowych ROD. Szkolenie prowadził Brunon Semrau Skarbnik Okręgowego Zarządu PZD. Głównym tematem szkolenia było omówienie wytycznych w sprawie sporządzenia bilansu i sprawozdań finansowych w ROD za 2019 rok oraz opracowanie preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok. Omawiano także sprawy związane z nowo powołanym ośrodkiem finansowo-księgowym w naszym okręgu.

AK

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio