Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa prezesów i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Olsztynie - 25.10.2019

W dniach 19-20 października 2019 r. w Olsztynie odbyła się narada szkoleniowa prezesów i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Wzorem lat ubiegłych miejscem spotkania był Ośrodek AMW "Rewita" w miejscowości Maróz koło Waplewa.

                                            

Prezes Okręgu Jan Miszkiel otwierając naradę przedstawił zgromadzonym aktualną sytuację w Związku. Opowiedział również o przebiegu XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 18 października.

Prezes przekazał także bardzo ważny APEL DO DZIAŁKOWCÓW Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię, wystosowany przez uczestników Krajowego Zjazdu, a dotyczący realizacji idei mikrodziałań na rzecz zapobieżenia katastrofie ekologicznej, która nam zagraża. Uczestnicy narad zostali także zapoznani z programem działania Krajowej Rady PZD na nową kadencję.

Następnie rozpoczęła się część szkoleniowa.

Poruszane tematy dotyczyły m.in.:

– zagadnień związanych z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej

– zasad przetwarzania danych osobowych w ROD - Wdrożenia przepisów RODO

– praktycznego zastosowania Prawa Wodnego

– ustawy śmieciowej i jej praktycznego zastosowania

– działalności i dokumentacji finansowo-księgowej w ROD

–  dokumentacji statutowej w ROD oraz dokumentacji posiedzeń Zarządu ROD

– zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali także z programem budowy siedzib dla Zarządów ROD oraz Programem Bezpieczeństwa w ROD. Poruszana była także tematyka związana z inwestycjami  i remontami w ROD, a także kryteriami udzielania dotacji i pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD i ich prawidłowego rozliczania. Ostatni temat przedstawiony prezesom ROD dotyczył roli Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD.

Jak co roku spotkanie to owocowało wymianą doświadczeń i aktywną dyskusją. Przedstawione podczas narady informacje dostarczyły niezbędnej wiedzy w zakresie sposobów realizowania zadań statutowych i rozwiały ewentualne wątpliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, za czynny udział w naradzie. Poruszone zagadnienia i przekazana wiedza pomoże w lepszym realizowaniu zadań statutowych przez Zarządy i Komisje Rewizyjne ROD.

 

Agata Cizio, inspektor ds. Administracji, Biuro Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio