Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Toruńsko-Włocławska PZD - 24.10.2019

W dniu 22 października 2019 roku, w siedzibie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD odbyło się czwarte w tym roku i pierwsze robocze w nowej kadencji – posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców. Do udziału w nim zostali zaproszeni także wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

                                        

Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Okręgu – Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady PZD, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Stefan Dichting, Tadeusz Szyszkowski, Edward Lange, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 85,19% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad.

Następnie prezes Okręgu wprowadził zebranych w aktualną sytuację społeczno-polityczną, nawiązując równocześnie do wyników wyborów parlamentarnych w Okręgu Toruńsko-Włocławskim. 

Do najważniejszych informacji związkowych należały z pewnością wyniki Krajowego Zjazdu Delegatów ROD, który odbył się w dniu 18 października 2019 r. Wybrano nowe organy PZD na kadencję 2019-2023 tj. Krajową Radę, Krajowy Zarząd i Krajową Komisję Rewizyjną. Funkcję Prezesa PZD powierzono w dalszym ciągu Panu mgr. inż. Eugeniuszowi Kondrackiemu, natomiast Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD został Skarbnikiem PZD, z czego jesteśmy bardzo dumni. Przyjęte zostały m.in. kierunki działania na kolejną kadencję, a polityka Związku została wyrażona w licznych stanowiskach. Na 2020 rok zapowiedziany został nadzwyczajny zjazd, który zajmie się m.in. nowelizacją statutu PZD. W związku z tym prezes Okręgu prosił zebranych o składanie przemyślanych propozycji zmiany prawa.

Uczestnicy posiedzenia ocenili następnie przebieg uroczystości „Okręgowego Dnia Działkowca – Chełmno 2019”, wyrażając zadowolenie z organizacji imprezy. Główna księgowa omówiła jej finansową stronę. Na przyszły rok wstępnie zaplanowano organizację powyższej uroczystości w Chełmży.

Główna księgowa przedstawiła zebranym sytuację finansową okręgu, która na chwilę obecną jest stabilna i zgodna z przyjętym preliminarzem finansowym.

Okręgowa Rada jednogłośnie powołała 6 stałych komisji problemowych: ds. polityki społecznej, ds. oświaty i konkursów, ds. dotacji i nadzoru inwestycyjnego, ds. odznaczeń, ds. skarg i ds. bezpieczeństwa, określając jednocześnie ich zadania.
W skład każdej z komisji wchodzą członkowie OR PZD, którzy wraz z wykazem członków poszczególnych komisji otrzymali również Regulamin OR PZD, zarejestrowany przez KR PZD.

Do ważnych zagadnień, nad którymi dyskutowali zebrani należało ustalenie dalszej koncepcji obrony gruntów części ROD „Elana” w Toruniu, w stosunku do których z roszczeniem wystąpiła spółka Boryszew. W dniu 15.10.2019 r. ogłoszony został wyrok sądu w II instancji w sprawie oddalenia wniosku PZD o zasiedzenie tej nieruchomości. Działkowcy nie tracą jednak nadziei i przy pełnym wsparciu Okręgu zamierzają walczyć do końca o utrzymanie swoich działek w tym miejscu. Kolejną sprawą związaną z gruntami, jest kwestia zakończenia likwidacji części ROD „im. Elizy Orzeszkowej” w Toruniu  i zamiany gruntów z Castorama Polska Sp. z o.o., co wiąże się ze stanowiskiem Gminy Miasta Toruń w sprawie ustalenia gruntów zamiennych za zlikwidowane części ROD, pod inwestycje drogowe. Na spotkaniu z p. Piotrem Gadzikowskim i p. Anną Bołądź – pracownicy Urzędu Miasta przedstawili propozycje terenów, gdzie mogłyby zostać utworzone nowe ogrody działkowe, a członkowie OR PZD wyrazili aprobatę do podjęcia negocjacji w tej sprawie.

Prezes Okręgu omówił funkcjonowanie trzech ośrodków finansowo-księgowych w Okręgu i zasygnalizował konieczność przeliczenia kosztów obsługi ROD przez OFK w 2020 roku w związku z rosnącymi kosztami, m.in. wzrostem najniższego wynagrodzenia. Nowe stawki opłat zostaną uchwalone przez Okręgowy Zarząd PZD. Przy okazji przedyskutowano podniesienie o 50 zł podwyższonej opłaty wpłacanej w roku nabycia prawa do działki przez nowych działkowców. Z racji ograniczonych środków finansowych na Funduszu Rozwoju ROD okręgu omówiona została również koncepcja znowelizowania kryteriów przyznawania dotacji dla ROD, która wprowadzałaby limit przyznawanej dotacji – nie więcej niż 30.000 zł.  Dzięki temu możliwe będzie wsparcie większej ilości inwestycji w ROD przy zachowaniu określonego wkładu własnego działkowców danego ROD. Okręgowy Zarząd przyjmie nowe kryteria na najbliższym posiedzeniu OZ PZD.

                                           

Nowym przedsięwzięciem dla Okręgu jest projekt zorganizowania centrów administracji ROD przy istniejących OFK, które byłyby odpowiedzią na oddolne zapotrzebowanie zarządów ROD, borykających się z problemami technicznymi związanymi z administrowaniem ogrodami działkowymi, a w szczególności z obsługą komputerów. Zatrudniony pracownik, zostałby wyszkolony z obowiązujących w PZD zasad prawnych oraz z obsługi programu DGCS PZD System i byłby „prawą ręką” organów ogrodowych w zakresie sporządzania dokumentacji działek i organów ROD. Funkcję decyzyjną w dalszym ciągu posiadałyby organy kolegialne PZD. Przeniesienie zadań administracyjnych do „centrum” usprawniłoby pracę mniej biegłym w informatyce zarządom. Mamy nadzieję, iż takie rozwiązanie odciąży członków zarządów narzekających na rosnącą biurokrację i pomoże uniknąć podstawowych błędów w formułowaniu dokumentów.

 

Opracowanie: Anna Bołądź, zastępca dyr. biura OT-W PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio