Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ogrody działkowe-Arka Noego w przestrzeni współczesnych miast i obszarów wiejskich - 23.07.2019

Pod takim tytułem odbyły się 17-18 lipca i 20-21 lipca dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Ko Laboratorium UAM. Program szkoleniowy dla mieszkańców regionu"  zorganizowane przez pracowników naukowych Wydziału Geografii UAM we współpracy z Okręgowym Zarządem PZD w Poznaniu. Dwie grupy uczestników programu składające się z przedstawicieli działkowców, społeczników z różnych poznańskich organizacji oraz przedstawicieli instytucji samorządowych i planistycznych miasta pod kierunkiem pracowników naukowych UAM dr Barbary Maćkiewicz, dr Magdaleny Szczepańskiej i dr Ewy Kacprzak przez dwa dni miały żywy kontakt z klimatem ogrodów działkowych, ich historią i aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ogrodami.  

 

 

Pierwszy dzień obejmował wizytę studyjną w Lipsku (Niemcy), gdzie uczestnicy zwiedzali z Muzeum Ogrodów Działkowych i historyczny już ogród działkowy im. dr Schrebera oraz spotkali się z członkiem Zarządu Związku Działkowców w Saksonii i zarazem przewodniczącym Zarządu Miejskiego Ogrodów Działkowych w Lipsku Robby Mullerem. Dzień był okazją poznania początków ogrodnictwa działkowego w Niemczech. Dokumenty faktograficzne oraz eksponaty muzealne przywoływały znane także w Polsce fakty z organizowania pierwszych ogrodów działkowych. Dyskutowano o formach organizacyjnych ogrodnictwa działkowego w Niemczech i wymieniano poglądy na ten temat. Polscy działkowcy z Poznania, Gniezna, Śremu i Obornik uczestniczący w projekcie szczególnie interesowani się formami działalności ogrodów niemieckich oraz kosztami ich utrzymywania. Przy okazji zwiedzano także historyczne obiekty w centrum Lipska.

 

 

Drugi dzień projektu odbywał się w poznańskich ROD. W dniu 18 lipca grupa gościła w ROD im. 2 Armii WP, a w dniu 21 lipca w ROD Energetyk I. W programie tych dni uczestnicy wysłuchali interesującej prelekcji dr Barbary Maćkiewicz o historii europejskiego i polskiego ogrodnictwa działkowego uzupełnionej wystąpieniem prezesa Okręgu w Poznaniu dra Zdzisława Śliwy, który przedstawiał historię i dzień dzisiejszy polskiego i poznańskiego ogrodnictwa działkowego. Uczestników szczególnie interesowały formy otwierania ogrodów na lokalne społeczności, możliwości współpracy ogrodów z organizacjami pozarządowymi i wspieranie ogrodnictwa działkowego przez samorządy. Jeszcze ważniejsze były zajęcia praktyczne zorganizowane w obu ogrodach w czasie których zakładano rabaty ziołowe i budowano „eko-hotele” dla zapylaczy. Zajęcia prowadzili pracownicy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Warto dodać, że w ROD im. 2 Armii WP  rabaty ziołowe zakładano na działce oddanej w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Niewidomych i Słabowidzących z zamiarem tworzenia tam ogrodu sensorycznego. Pomocy w przygotowaniu działki udzielili Stowarzyszeniu działkowcy ROD pod kierunkiem krajowego instruktora SSI Mieczysława Marka. Program szkolenia zamykały kolejne wykłady nt. „Ogrody działkowe w przestrzeni miasta”, „Ogrody działkowe a rolnictwo miejskie” i „Zagospodarowanie działki a hortiterapia”.  Zwiedzano także ogrody działkowe, po których gości oprowadzali prezesi Andrzej Górczyński i Małgorzata Kurasiak oraz szeroko dyskutowano o tym, jak wykorzystać jeszcze lepiej ich potencjał z korzyścią dla samych działkowców i mieszkańców miasta. Warto dodać, że projekt był sfinansowany w całości  przez UAM, którego wymienione wyżej pracownice naukowe  od szeregu lat aktywnie badają ogrodnictwo działkowe w Polsce i zagranicą oraz  współpracują w tym zakresie z Okręgiem PZD w Poznaniu.   

 dr Zdzisław Śliwa

zdjęcia: Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio