Dofinansowanie otrzymały:

  • ROD „Magnolia” – 30 tys. zł  na budowę wewnętrznych linii zasilających 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,
  • ROD im. T. Kościuszki – 30 tys. zł na modernizację sieci energetycznej na terenie ogrodu,
  • ROD „OAZA” – 30 tys. zł na budowę wewnętrznej elektroenergetycznej instalacji zasilającej 0,4 kV,
  • ROD „Spółdzielca” – 30 tys. zł na remont ogrodzenia ogrodu.

„Cieszy fakt, że władze miasta już drugi raz zauważyły konieczność dofinansowania ogrodów działkowych w naszym mieście. Dzięki temu wsparciu ogrody mogą rozwijać swoją infrastrukturę, niezbędną do codziennego funkcjonowania” – podkreślił Marcin Werner, przewodniczący płockiej delegatury rejonowej OM PZD.

W tym roku nie wyczerpano całej puli środków. Zatem prezydent Płocka ogłosił dodatkowy nabór wniosków. Będzie je można składać w terminie od 22 lipca do 26 lipca 2019 roku. Do podziału zostało 80 tys. zł.

O dotację mogą ubiegać się Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie miasta, które posiadają uregulowany status prawny do dysponowania nieruchomością. Dotacja nie może przekroczyć 80 proc. poniesionych kosztów na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD i jednocześnie nie może być większa niż 30 tys. zł. Dotacja może być przyznana dla danego ogrodu działkowego nie częściej niż raz na 3 lata.

 

fot. pixabay.com