Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowo-instruktażowe w Okręgu Elbląg - 17.07.2019

Okręg PZD w Elblągu w ramach zamierzonych przedsięwzięć w planie pracy na 2019 rok, przeprowadził w okresie od 1 do 5 lipca narady szkoleniowo-instruktażowe dla członków nowych zarządów i komisji rewizyjnych, skarbników, księgowych i instruktorów SSI.

W okresie od 1 do 4 lipca podzieleni na 4 grupy Prezesi Zarządów ROD wraz ze skarbnikami i księgowymi zapoznawali się  m.in. z podstawami prawnymi obowiązującymi w naszym stowarzyszeniu, podstawami  funkcjonowania zarządów ROD, sytuacją w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, problemami  w zakresie wykonywania planów zagospodarowania ROD, ochrony danych osobowych (RODO), potrzebą uzupełniania i budowy siedzib. Szkolonym przedstawiono wnioski i zalecenia dla ROD wypływające z kontroli przeprowadzonych w ROD Okręgu, udzielanych porad prawnych oraz ze skarg  i zażaleń. Zapoznano ich procedurami organizowania i prowadzenia oraz zarzadzania ogrodem, przygotowywania podstawowej dokumentacji przygotowywania i przeprowadzania walnych zebrań w tym m.in. potrzebą udziału w nich przedstawicieli organów porządku publicznego. W drugiej części narad każdego dnia, Prezesi zarządów ROD już wspólnie ze skarbnikami, księgowymi zapoznawali się z kompleksową informacją opracowaną przez OZ  nt. postępowania z RODO (pokaz audiowizualny). Po pokazie główna księgowa biura wraz księgowymi OFK przedstawiała podstawy postępowania w zakresie finansowo-księgowym oraz stan wdrażania w ROD-ach programu DGCS System, zwracając szczególną uwagę na jego zalety w prowadzeniu księgowości oraz bieżącego funkcjonowania ROD. Na zakończenie każdego dnia szkolenia dodatkowo odbywały się indywidualne spotkania konsultacyjne dla nowo wybranych osób funkcyjnych ROD w oparciu o praktyczne przykłady m.in. z przeprowadzonych walnych zebrań w tym zwracano szczególną uwagę na kolejność postępowania w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz w opracowaniu dokumentacji do walnych zebrań a także wskazywano przykłady stosowania wzorów druków w zależności od podejmowanych decyzji.

W dniu 5 lipca odbyło się szkolenie dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu, których zapoznano z podstawami prawnymi funkcjonowania ogrodowych komisji i ich roli w ogrodzie. Komisje również przeszkolono w zakresie RODO  z zaznaczeniem ich szczególnej  roli w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych w ROD.

Tematyka wszystkich narad obejmowała ponadto realizację wypełniania obowiązków statutowo-organizacyjnych przez organy ROD, w kontekście zadań dla struktur PZD. Na wszystkie narady przygotowano i przekazywano komplety materiałów poglądowych, a także wzory dokumentów pomocnych w bieżącej pracy zarządów i komisji rewizyjnych.

W dyskusji na każdej z narad uczestnicy poruszali szereg nurtujących ich spraw, które według nich mają podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu ogrodów, a także problemy związane ze stosowaniem w praktyce obowiązującego prawa. Wątpliwości na bieżąco wyjaśniali Prezes Okręgu oraz przedstawiciele komisji ugodowej ds. przestrzegania prawa związkowego, wskazując na konkretne przykłady z bieżącej praktyki oraz z wnioski płynące m.in. z przeprowadzonych kontroli, skarg i zażaleń, tłumacząc szczegółowo jak należy postępować, a czego robić się nie powinno. Przypominano też o szczególnej roli zarządów w zakresie bieżącego informowania działkowców na temat  kontaktów z zarządem ogrodu, możliwości korzystania z telefonicznych dyżurów prawnych i innych. Zwracano szczególną uwagę na pomijanie w drodze rozpatrywania skarg i zażaleń Zarządów ROD, które jako pierwszy organ powinny wyjaśniać, niekiedy proste miejscowe sprawy,  które często są kierowane przez działkowców bezpośrednio do organów zwierzchnich.

Wykładowcy na czele z kierownictwem Okręgu, pracownikami biura oraz członkami komisji problemowych zwracali szczególną uwagę na wręcz literalne przestrzeganie przepisów prawa związkowego, współpracy i kontaktów z biurem Okręgu PZD, zwłaszcza w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa, szczególnie zaś w okresie przygotowywania przez zarządy prawidłowej realizacji zadań inwestycyjno-remontowych podjętych na zebraniach walnych, w tym procedur obowiązujących  w naszym związku w zakresie finansowania i występowania o zewnętrzne wsparcie do OZ, KR PZD czy też do organów publicznych.

Opracowanie, zdjęcia: Zygmunt Wójcik, Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio