Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego rozpoczęło działalność w nowej kadencji - 08.07.2019

Dnia 27 czerwca br.  w ROD  im. M. Drzymały w Pile odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego w nowej kadencji. Po ukonstytuowaniu się Kolegium podsumowało kampanię sprawozdawczo-wyborczą w ROD powiatu pilskiego oraz XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Rozmawiano o potrzebie szkoleń dla nowych Zarządów ROD oraz przygotowaniach do organizacji KORSO i Okręgowych Dni Działkowca, które w tym roku odbędą się w Pile, a także o innych problemach z którymi zmagają się pilskie ROD.

W dniu 2 lipca przedstawiciele Kolegium spotkali się z Przewodniczącą Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Małgorzatą Sypułą. Omawiano współpracę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodów, udział Związku Międzygminnego w wystawie KORSO i Okręgowych Dni Działkowca oraz zasad korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów na terenie obsługiwanym przez PRGOK.

3 lipca przedstawiciele Kolegium Prezesów spotkali się z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim. Ze strony władz miasta udział w spotkaniu wzięli również Dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni Jerzy Mac oraz Komendant Straży Miejskiej Wojciech Nosek. Omówiono zasady współpracy i pomoc w organizacji KORSO objętej patronatem Prezydenta Piły i Okręgowych Dni Działkowca, rozbiorem żeremi budowanych przez bobry w ciekach wodnych przebiegających przez teren ROD. Zwrócono uwagę na mało skuteczne działania władz miasta dotyczące dzików, które coraz częściej pojawiają się w ogrodach i zagrażają bezpieczeństwu działkowców oraz czynią szkody w uprawach. Poruszono m.in. sprawę odpadów zalegających na terenach przyległych do ROD, uporządkowania ul. Paderewskiego poprzez wycięcie odrostów z rosnących tam lip przy ogrodach.

We wszystkich spotkaniach uczestniczył Prezes Okręgu Marian Praczyk.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio