Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

X Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - 05.07.2019

X Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD odbył się 28 czerwca w Toruniu. W Zjeździe wzięło udział blisko 200 delegatów z całego okręgu. Obecnie byli także goście, wśród których znaleźli się: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, a także Posłowie na Sejm RP – Paweł Szramka, Tomasz Szymański oraz przedstawiciel Posła na Sejm RP Tomasza Lenza – Paweł Gulewski, będący zarazem Radnym Rady Miasta Torunia.

Sprawozdanie z działalności Okręgu w ostatniej kadencji przedstawił prezes Piotr Gadzikowski. Poruszył najważniejsze wydarzenia z ostatnich czterech lat, w tym działania PZD na rzecz dalszego rozwoju ogrodów działkowych i problemy w funkcjonowaniu ROD w warunkach nieustannie zmieniających się ustaw. Podkreślał dalekowzroczność władz krajowych PZD w podejmowaniu inicjatyw, mających za zadanie dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego oraz przeciwdziałanie koncepcjom zmian ustawodawczych mogących zagrozić istnieniu ogrodów i interesom działkowców.

W trakcie Zjazdu delegaci dyskutowali m.in. o problemie i zagrożeniach wynikających z koncepcji nowelizacji ustawy prawo budowlane, trudnościach we współpracy z instytucjami państwowym, a także o likwidacjach ROD przeprowadzanych na terenie okręgu.

Podczas Zjazdu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki uhonorował zasłużonych działaczy i wyróżniających się działkowców wręczając im medale 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego na ziemiach Polskich oraz „Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca” i odznakę „Za zasługi dla PZD”.

W swoim wystąpieniu prezes Eugeniusz Kondracki podziękował za dotychczasową, dobrą współpracę z samorządami i podkreślał potrzebę dalszego jej kontynuowania. Swoje podziękowania prezes PZD skierował również do Okręgu i Zarządów ROD, doceniając poświęcenie z jakim działają dla dobra działkowców, a także zachęcił wszystkich do dalszej, efektywnej pracy.

Na Zjeździe wybrano nowe władze okręgu: Okręgową Radę, Okręgowy Zarząd i Okręgową Komisję Rewizyjną. Prezesem Okręgu ponownie został Piotr Gadzikowski. Z kolei Okręgową Komisją Rewizyjną kierował będzie Janusz Pączkowski.

Podczas Zjazdu wypracowano stanowiska:

  • w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego oraz posiadania przez działkowców ogólnokrajowej reprezentacji dla dalszego istnienia ROD i zachowania praw polskich działkowców
  • w sprawie znaczenia ROD i ich funkcji w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych
  • w sprawie znaczenia samorządności, niezależności i apolityczności ruchu ogrodnictwa działkowego dla bezpieczeństwa i praw działkowców
  • w sprawie oczekiwań od władz publicznych dotyczących rozwoju ogrodnictwa działkowego
  • w sprawie wyborów parlamentarnych

Opr. E.CH.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio