Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Urząd Miasta w Chełmie wspiera finansowo ROD - 21.05.2019

Nakłady na inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych mają istotne znaczenie dla poziomu rozwoju ROD dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby oraz służących zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz socjalnych działkowców.

ROD działające  na terenie Miasta Chełm, które nie skorzystały z tego typu pomocy w ubiegłym roku  mają możliwość otrzymania dofinansowania na rozwój infrastruktury ogrodowej w 2019 roku. Maksymalna wysokość  dotacji z Urzędu Miasta w Chełmie została ustalona na kwotę 15 000 zł dla każdego wnioskującego ogrodu.

Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 15 czerwca 2019 roku.

Zainteresowane Rodzinne Ogrody Działkowe wypełniają wniosek o dofinansowanie zgodnie z formularzem wniosku dostępnym w Departamencie Inwestycji i Rozwoju (pok. 19A), w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia zwykłe oraz na stronie internetowej miasta www.chelm.pl w zakładce Miasto i Urząd – Ogłoszenia. Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 82 565 04 15 lub 82 565 29 70.

Zachęcamy zarządy ROD do skorzystania z tej  formy pomocy finansowej, ponieważ nie wymaga ona szerokiego zaangażowania a zarazem umożliwia zrealizowanie planowanych inwestycji.

 

Inspektor ds. inwestycji

Jolanta Nastała

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio